rblogo2färg3 

 

Arboga Robotmuseum

Maskinbearbetning

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2013-12-28 14:02

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Komponentreparationer

 

 

 

Maskinbearbetning

 

Maskinbearbetning har den största andelen av de underhålls- och reparations-processer som krävs för jetmotorunderhållet.

 

Maskinbearbetning utföres i huvudsak vid nedanstående tillfällen.

 

-          Bortbearbetning av tidigare pålagda ytbeläggningsskikt.

 

-          Bearbetning av funktionsytor som t.ex. svetsreparerats eller förändrats på annat sätt.

 

-          Bearbetning av nypålagda ytbeläggningsskikt.

 

-          Modifiering av detaljer i enlighet med motortillverkarens underlag.

 

Bortbearbetning av tidigare pålagda ytbeläggningsskikt utföres också genom blästring och kemisk behandlig i speciella bad.

Maskinbearbetningen tar bort merparten av skikttjockleken medan blästring och kemisk behandling tar bort det tunna kvarvarande skiktet. Därmed riskerar man inte att komponenten hamnar på undermått.

 

Ovanstående processer börjar ersättas av borttagning med hjälp av högtrycks-vatten s.k. ”High Pressure Water Jet Coating Removal” p.g.a. dess överlägsna produktivitet och miljövänlighet.

 

Process                                        Maskintyp

 

Svarvning                                       Support- och karusellsvarv, CNC och manuellt styrd.

 

Fräsning                                         Vertikal- och horisontalfräs, CNC och manuellt styrd.

 

Arborrning                                      Arborrverk (egentligen en stor fräsmaskin), oftast manuellt styrd.

 

Slipning                                          Rundslip-, planslip-, karusellslip-, supportslip-och innerslipmaskin, manuellt styrd.

 

Jiggborrning/Jiggslipning                    Jiggborr/Jiggslipmaskin av pelar eller portaltyp. (stor noggrannhet på bearbetningen).

 

Höghastighetsslipning                        Stor rundslipmaskin där hela kompressor- rotorn med alla skovlar slipas till rätt diametermått. Kritisk operation. (varvtal från ca

                                                    2000 till 3000 varv/min beroende av rotorstorlek).

 

Elektrolytslipning                              Slipmaskin där 80% av avverkningen sker på kemisk väg. Ofta av plansliptyp. Automatiserad eller manuell process.

 

Gnistbearbetning                              Enpelars sänkgnistmaskin med vätske-behållare. Nedmatning av elektroden sker                                      automatiskt. CNC eller manuellt styrd.

 

Rengöring

 

Maskinbearbetning

 

Svetsning

 

Värmebehandling

 

Kulbombardering

 

Ytbeläggningar

-      Termisk sprutning

-      Galvanisk ytbehandling

-      Diffusionsbeläggning

-      Målning

 

Gnistbearbetning