rblogo2färg3 

 

Arboga Robotmuseum

Kulbombardering

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2013-12-28 12:09

Start

Robot

Motor

Stridsledningn och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Komponentreparationer

 

 

Kulbombardering

 

Detta är en process som inducerar ett ytskikt i ett material bestående av tryckspänningar genom kallbearbetning och därigenom förhöja gränsen bl.a. för följande:

 

-          Materialutmattning

-          Sprickbildning vid spänning/korrosion

 

Principen för processen är att när små sfäriska partiklar skjuts mot en yta med tillräcklig energi och tid blir ytan överlappande täckt av små gropar.

 

Dessa små gropar ger en kallbearbetningseffekt som orsakar en plastisk sträckning av materialfibrerna i det överst ytskiktet och som hålls emot  av det underliggande opåverkade skiktet, härigenom bildande tryckspänningar.

 

Dessa spänningar eliminerar skadliga kvarvarande dragspänningar orsakade av slipning, värmebehandling, svetsning, galvaniserad ytbehandling och andra hårdbeläggningsprocesser.

 

Nästan all materialutmattning och sprickbildning genom spänningskorrosion, sker vid ytan.

Genom kulbombardering ökar materialets förmåga att motstå detta-

 

 

Rengöring

 

Maskinbearbetning

 

Svetsning

 

Värmebehandling

 

Kulbombardering

 

Ytbeläggningar

-      Termisk sprutning

-      Galvanisk ytbehandling

-      Diffusionsbeläggning

-      Målning

 

Gnistbearbetning