rblogo2färg3 

 

Arboga Robotmuseum

Diffusionsbeläggning

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2013-12-28 12:14

Start

Robot

Motor

Stridsledningn och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Komponentreparationer

 

 

Diffusionsbeläggning (coating)

 

Detta är den gemensamma benämningen på en rad beläggnings/diffusionsprocesser som används för att belägga turbinskovlar, turbinledskenor i nickel- och koboltmaterial för att höja beständigheten mot hetgasoxidation, korrosion, erosion och termisk utmattning.

 

I dagligt tal säger man oftast Chromizing eller Aluminizing. Dessa processer är fortfarande de mest använda jämfört med CVD och PVD processerna.

 

På s.k. high- tech motorer, d.v.s. de som framtagits de allra sista åren med höga specifika dragkrafter, används icke packalumiseringsprocesserna på hötrycksturbinsidan utan har ersatts med PVD, CVD eller APS/VPS skikt, som klarar dessa höga temperaturer.

 

Packaluminiseringsbeläggningar har tagits fram av nästan alla motortillverkare och har då sina egna normbeteckningar, det finns mins ett tiotal (RR-DED, PWA252, 73, GE- CODEP m.fl.). Dessa processer togs fram i slutet av 1950, och början av 1960- talet.

 

Påläggningen går till så att detaljerna packas in i en låda fylld med aluminium eller aluminiumkrompulver som placeras i en ugn för indiffusionering i 1000- 1100 C.

 

Tillsammans med klorider bildas metallhalogener AlCl3, CrCl2 som gör det lättare för metallen att fällas ut och diffundera  in i grundmaterialet. Som reducerande gas användes hydrogen (H2), men även argon kan användas.

 

Efter behandlingen har olika metallfaser bildats mellan aluminium, aluminiumkrom och nickel- eller koboltbasmaterialet bl.a. Al2O3+NiAl+Cr+CrC m.fl. Det översta tunna skiktet som aluminiumoxid är det som är mest resistent mot hetgaskorrosion och oxidation. Skikttjocklek 50- 100 µm. Principen för påläggning av packaluminiseringsskikt ses på bild 33.

 

 

 

 

Rengöring

 

Maskinbearbetning

 

Svetsning

 

Värmebehandling

 

Kulbombardering

 

Ytbeläggningar

-      Termisk sprutning

-      Galvanisk ytbehandling

-      Diffusionsbeläggning

-      Målning

 

Gnistbearbetning