rblogo2färg3 

 

Arboga Robotmuseum

Målning

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-01-16 18:07

Start

Robot

Motor

Stridsledningn och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Komponentreparationer

 

 

Målning

 

- Ytskydd mot korrosion

Ett stort antal epoxy- och aluminium silikon baserade färger finnes för skydd på kompressor- och växellädsdetaljer företrädesvis tillverkade i aluminium och magnesium, men även vissa korrosionskänslig ståldetaljer målas.

 

Temperaturområdet som dessa lacker skall klara är för aluminium- och magnesiumdetaljer ca 150-175 °C och för ståldetaljer ca 500 °C. Ett speciellt korrosionsskyddssystem Sermetel W utvecklat för motorns korrosionskänsliga ståldetaljer har kommit mer och mer till användning (kompressorskovlar. ledskenekransar, kompressorhus, diffusorshus m.fl.). Sermetel har också visat sig ha goda korrosions- och abrasionegenskaper. Arbetsområde är upp till 650 °C. Det består av aluminimupigment uppslammat (slum) i en lösning av kromsyra - fosforsyra. Efter päsprutningen behandlas skiktet mekaniskt och i olika temperaturer för att få avsedda egenskaper. Sermetel W har ersatt det miljöfarliga kadmiet och nickel-kadmiet i allt större utsträckning.

 

- Ytmodifiering/Torrsmörjning

Här finns ett stort antal lacker och pastor som har till uppgift att förhindra kärvning, skärning. kallsvetsning mellan två ytor under belastning (amer. fretting, galling). Gemensamt kallas de Anti Galling Compounds, som består bland annat av molybdendisulfid pastor och epoxy grafit lacker som härdas. Användes bl.a. på rotdelen på kompressorblad och dess infästningsspår i kompressorskivorna.

 

 

Rengöring

 

Maskinbearbetning

 

Svetsning

 

Värmebehandling

 

Kulbombardering

 

Ytbeläggningar

-      Termisk sprutning

-      Galvanisk ytbehandling

-      Diffusionsbeläggning

-      Målning

 

Gnistbearbetning