rblogo2färg3 

 

Arboga Robotmuseum

Ytbeläggningar

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2013-12-28 12:11

Start

Robot

Motor

Stridsledningn och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Komponentreparationer

 

 

Ytbeläggningar

 

Jetmotorer arbetar i en av de hårdaste miljöer som finns, hög temperatur (ca 1500 grader Celsius turbininloppstemperatur), korrosiv-, erosiv- och oxiderande miljö.

 

Sedan lång tid tillbaka har motortillverkarna applicerat olika ytskydd (coatings) på olika ställen i motorn framförallt i turbinen där man varit tvungen att skydda basmaterialet mot de allt högre temperaturerna.

 

I fläkt och kompressordelen har slitage-, erosionsbeständiga och innötningsbara beläggningar utvecklats. De är applicerade på polymera material (PMC), aluminium- och titan-legeringar, högtemperaturstål för skovlar, skovelinfästningar, kompressortätningar och kompressorskivor.

 

I brännkammar- och turbindelen har termobarriärskikt mot höga temperaturer (TBC) så väl som oxidations- och korrosionsskydd utvecklats.

 

I turbindelen har också innötningsbara tätsystem införts för att få en gastät motor. Allt för att öka verkningsgraden på motorn och för längre gångtider mellan översynerna.

 

Utvecklingen av avancerade motorer med högre tryckförhållande och temperaturer med samtidigt krav på längre gångtider kräver ännu mera avancerade skyddsbeläggningssystem och motortillverkarna måste hela tiden driva denna utveckling.

 

 

Rengöring

 

Maskinbearbetning

 

Svetsning

 

Värmebehandling

 

Kulbombardering

 

Ytbeläggningar

-      Termisk sprutning

-      Galvanisk ytbehandling

-      Diffusionsbeläggning

-      Målning

 

Gnistbearbetning