rblogo2färg3 

 

Arboga Robotmuseum

Gnistbehandling

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-01-16 18:06

Start

Robot

Motor

Stridsledningn och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Komponentreparationer

 

 

Gnistbearbetning

 

Den här typen av bearbetning består i att man låter gnistor genom en elektrod träffa ett begränsat område (hål, profilareor) på ett arbetsstycke den härvid utvecklade värmen är så intensiv att materialet (metallen) förångas med explosiv hastighet.

 

Arbetsstycket och elektroden arbetar nedsänkta i ett icke elektriskt ledande bad (dielektrikum), vanligtvis fotogenbaserat. Elektrodernas form är spegelbilden av det bortbearbetade området. I gränsområdet mellan bortbearbetat och homogent rnaterial bildas p.g.a. den höga värmeutvecklingen ett tunt, sprött och hårt skikt (Recast). Detta skikt måste i vissa fall slipas bort, detta gäller främst högpåkända detaljer där detta hårda och spröda skikt kan initiera sprickor som sedan leder till materialbrott.

 

Gnistberabetning är en långsam metod (ca 20 - 25 mm/tim) och används för att bla ta upp hål till kylkanaler i turbinskovlar och ledskenor som är igenlödda eller igensvetsade, bortbearbetning av ledskenor i kompressorledskenekransar och till diverse modifieringsarbeten på husdetaljer.

 

Metoden arbetar lika snabbt om materielet är härdat eller ej. Arbetsprincipen för metoden visas på bild 1 samt exempelvis på detaljer som ”gnistas”.

 

Metodens fördel är bla dess enkelhet när det gäller operativ drift samt relativt låg investeringskostnad jämfört med de elektrokemiska bearbetningsmetoderna sorn används företrädesvis vid nytillverkning, (håltagning bearbetning för vissa mönster, urtag etc,).

 

Här kan nämnas att laserhåltagning blir ett allt vanligare alternativ till både gnistbearbetning (EDM) och elektrokemisk bearbetning (ECIN11).

 

clip_image002

 

 

Rengöring

 

Maskinbearbetning

 

Svetsning

 

Värmebehandling

 

Kulbombardering

 

Ytbeläggningar

-      Termisk sprutning

-      Galvanisk ytbehandling

-      Diffusionsbeläggning

-      Målning

 

Gnistbearbetning