rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 04 Turbo

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-11-14 16:56

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

 RB 04 Turbo

 

RB 04 Turbo var en vidareutveckling av RB 04E med turbojetmotor och förbättrade prestanda. Projektet presenterades för marinen i mitten av 1978.

 

Marinen hade i det läget fått klartecken både från försvarsdepartementet och ÖB för anskaffning av den amerikanska sjömålsroboten Harpoon. Därför gällde det för Saab att på ett trovärdigt sätt föra fram förslaget om RB 04 Turbo till försvarsledningen. Det blev många förhandlingstillfällen med olika berörda instanser.

 

Marinledningen förordade i det längsta köp av Harpoon. Alla önskemål om förbättringar i projektet uppfylldes efter hand av Saab Nya offerter togs fram. För att visa att projektet avsåg en helt ny robot ändrades beteckningen RB 04 Turbo till RBS 15.

 

Den 25 april 1979 fick FMV i uppdrag av regeringen att förhandla med SBMC (Saab Bofors Missile Corporation) om utveckling och anskaffning av RBS 15. Första etappen skulle avse leveranser till marinen. I juni 1984 efter rekordkort utvecklingstid levererades de första robotarna till marinen.

 

Att Saab kunde ta fram RBS 15 så snabbt i konkurrens med Harpoon får tillskrivas projektledaren Hans Ahlinder och hans medarbetare.

 

untitled

RB 04 Turbo

 

Robottyper:

 

RB 330

 

RB 340/341

 

RB 72

 

RB 8

 

RB 11 Delfin

 

RB 04 Turbo