rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 11 Delfin

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-11-14 16:55

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

RB 11 Delfin

 

På grundval av marinens framförda önskemål presenterade Saab ett nytt projekt med ökad räckvidd och förbättrade prestanda. Projektet offererades i november 1971 med beteckningen RB 11. Roboten döptes senare till RB 11 Delfin.

 

En principkonstruktion presenterades med radarmålsökare. Roboten testades med en turbojetmotor. Roboten provsköts från en markplacerad plattform vid RFK i Karlsborg.Ett skott sköts också från en terränglastbil med gott resultat.

 

På begäran av FMV studerades också ett alternativ med IR-målsökare som skulle anpassas för både marinen och flygvapnet. Senare ändrades projektet till en gemensam sjömålsrobot för marinen och flygvapnet. Projektet fick beteckningen SKA (Sjö-. Kust- och Attackrobot).

 

Saab bedömde att osäkerheterna för SKA-projektet var större än för RB 11-projektet. Osäkerheterna gör att marinen börjar se sig om efter ett utländskt alternativ.

 

Saab kommer i detta läge med en helt ny lösning som uppfyller försvarets prestanda och tidsmässiga krav.Projektet fick beteckningen RB 04 Turbo.

 

 

Robottyper:

 

RB 330

 

RB 340/341

 

RB 72

 

RB 8

 

RB 11 Delfin

 

RB 04 Turbo