rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 340/341

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-11-14 16:52

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

Jaktrobot 340/341

 

KFF beställde 1957 av Saab ett förslag till projektspecifikation för vapensystemet RB 340.

 

Målsättningen var att utveckla ett jaktrobotsystem som skulle kunna bekämpa mål i alla siktföhållanden. Roboten skulle beväpna fpl 35D och fpl 37.

 

RB 340 försågs med semiaktiv radarmålsökare där målet belystes med flygplanets radar. För att kunna bekämpa mål på låg höjd studerades ett alternativ med IR-målsökare. Detta alternativ fick beteckningen RB 341. Robotarna drevs med en krutraketmotor.

 

Vid målpassage utlöste zonröret stridsdelen.Flera prov utfördes med olika prototyper av robotarna.

 

Projektet RB 340/341 lades ner 1961.

 

 

 

Robottyper:

 

RB 330

 

RB 340/341

 

RB 72

 

RB 8

 

RB 11 Delfin

 

RB 04 Turbo