rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 15F

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-02-20 14:47

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

RB 15F

Robot 15F är en attackrobot för bekämpning av sjömål på stort avstånd. Roboten kunde bäras av Fpl AJS37 Viggen och nu av Fpl JAS39 Gripen. RB 15F blev operativ på Fpl AJ37 Viggen 1989 och är nu huvudbeväpning på Fpl JAS39 Gripen.

 

RB 15F 26.11.JPG

RB 15F på Robotmuseet i Arboga

 

Funktion

Roboten styrs i höjdled med hjälp av en radarhöjdhållare. I sidled styrs roboten med hjälp av en pulsradar med hoppfrekvensteknik. Framdrivning sker med en turbojetmotor.

 

Innan uppdraget genomförs sker detaljplanering genom att positioner för flygplanets startbas, robotens fällpunkt, kursändringar, målområde m m, via en planeringsdator matas in i en datastav. Denna medföres av flygföraren till flygplanet. I samband med fällning förs prepareringsdata över till roboten, varefter roboten separerar och turbojetmotorn startar.

 

Under flygningen fram till målområdet följer roboten de prepareringsdata den erhållit och kan gå mot målområdet via ett antal förutbestämda brytpunkter vilket ger möjligheter till avancerade taktiska anfall.

 

När roboten kommer till en viss förutbestämd punkt i banan intar den spaningshöjd och målsökaren börjar spana efter mål. Efter målupptäckt sker målval.

 

När roboten låst på ett mål övergår den till målföljning och förblir i denna mod till träff erhållits i målet. Under målföljningsfasen håller roboten en låg höjd ovanför vattenytan. Stridsdelen utlöses vid målpassage med hjälp av ett zonrör eller vid direktträff med hjälp av anslagskontakter.

 

Ingående enheter

Styrautomat:                 Saab

Målsökare:                    Philips

Höjdhållare:                   Philips

Pneumatiska roderservon:Saab

Turbojetmotor:              TRI 60

Zonrör med verkansdel:  FOA/FMV

 

Data

Längd                           4,4 m

Diameter                       500 mm

Spännvidd                     1,4 m

Vikt                              565 kg

Räckvidd                       >70 km

 

Wikipedia

 

 

Robottyper:

 

RB 04C

 

RB 04D

 

RB 04E

 

RB 05A

 

RB 05B/C

 

RB 75 Maverick

 

RB 15F