rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 04E

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-02-20 14:45

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

RB 04E

 

Flygförvaltningen ger Saab uppdrag att modifiera RB 04D till RB 04E. I den tekniska specifikationen anges att roboten skall användas   fpl A37 Viggen, och att roboten också skulle ges ökad funktionssäkerhet och störfasthet. Kraven medförde att flera av apparaterna ersattes med moderna versioner men med samma funktioner som i RB 04D.

 

Funktion

Roboten drevs med en krutraketmotor.Efter fällning på hög höjd tändes krutraketmotorn. Radarhöjdhållaren tog ner roboten till ca 10 meter över vattenytan, därefter startade målsökaren. Målsökaren var en aktiv monopulsradar som arbetade med hoppfrekvensteknik. Radarhöjdhållaren bestod av en sändardel och en mottagardel placerade i skilda delar av roboten.

 

Styrautomaten stabiliserade robotens attitydhållning i tipp-, gir- och rolled, och fick styrsignaler från höjdhållaren och målsökaren.Från styrautomaten utgick pneumatiska signaler till rodrens servomotorer.Rodren för sida och höjd var placerade i nosen på roboten och skevrodren satt i vingbakkanten.

 

RB 04E blev operativ 1975.

 

Styrapparater

Pneumatisk styrautomat Saab

Pneumatiska roderservon Saab

Radarhöjdhållare Philips

Aktiv radarmålsökare Philips

 

Data

Längd                           4 453 mm

Diameter                       500 mm

Spännvidd                     1944 mm

Vikt                              625 kg

Raketmotor                   KR 16D2

Dragkraft                      195 kp under 65,6 s

 

 

Robottyper:

 

RB 04C

 

RB 04D

 

RB 04E

 

RB 05A

 

RB 05B/C

 

RB 75

 

RB 15F