rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 05A

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-02-20 14:46

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

 RB 05A

 

RB 05A var en attackrobot avsedd för beväpning på fpl AJ37 Viggen, för bekämpning av markmål, men var även användbar mot vissa sjömål.

 

När flygföraren observerat målet optiskt avfyrade han roboten omedelbart. Efter separation fick roboten automatiskt ett uppkommando så att den kom in i förarens synfällt. Med hjälp av robotens spårljus kunde föraren, med en speciell styrspak, styra roboten till träff i målet, och därefter göra undanmanöver. Överföring av styrsignalerna till roboten skedde med en störfast radiokommandolänk.

 

RB 05A blev operativ 1972.

 

Enheter i roboten

Nosdel med zonrör

Verkansdel

Vätskeraketmotor

Roderblock

Kommandomottagare

Kodenhet

Batterier

Styrautomat

 

Enheter i flygplanet

Lavett

Sändarenhet

Antenn

Kodenhet

Styrspak

 

 

Robottyper:

 

RB 04C

 

RB 04D

 

RB 04E

 

RB 05A

 

RB 05B/C

 

RB 75

 

RB 15F