rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 05B/C

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-02-20 14:46

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

RB 05B/C

 

KFF angav tidigt till Saab att RB 05A skulle kunna utvecklas med någon form av målsökare så att flygföraren inte behövde styra roboten ända fram till målet.

 

KFF gav Saab i uppdrag att studera införande av TV-målsökare i roboten. Beteckningen på roboten skulle då bli RB 05B.

 

1972 fick Saab i uppdrag att studera ett alternativ med beteckningen RB 05C. Detta koncept byggde på att flygföraren skulle rikta in flygplanet mot målet. I flygplanet skulle finnas en IR-sensor som mätte in roboten och gav data till flygplansdatorn, som beräknade styrsignaler till roboten. Detta alternativ förverkligades aldrig.

 

Däremot studerades styrning med TV-målsökare och flera realistiska förslag kom fram.

 

FMV började samtidigt studera den amerikanska roboten Maverick.Saab offererade då sitt förslag som var lika användbart som Maverick.

 

Av kostnadsskäl beställde FMV slutligen Maverick från USA.

 

 

 

Robottyper:

 

RB 04C

 

RB 04D

 

RB 04E

 

RB 05A

 

RB 05B/C

 

RB 75 Maverick

 

RB 15F