rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 75 Maverick

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-02-20 14:46

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

RB 75 Maverick

 

Robot 75 är en TV-styrd attackrobot som finns i två versioner för flygvapnet, Robot 75 och Robot 75T, där skillnaden ligger i stridsdelens utformning (T=tung stridsdel). Robot 75 kan bäras av AJS37 Viggen och JAS39 Gripen.

 

Se hela bilden

RB75 Maverick

Ingående enheter

TV-målföljare

Styrautomat

Verkansystem

Hydralsystem

Raketmotor

 

Funktion

Vid flygning med osäkrad robot överförs en TV-bild från robotens målföljare till flygplanet och presenteras för flygföraren på en skärm. Med hjälp av denna bild kan föraren styra målföljarens utvridning tills målet befinner sig mitt i bilden. Sedan låser föraren målföljaren på målet.

 

När roboten avfyras går styrsignaler från målföljaren till styrautomaten och vidare till det hydrauliska systemet som styr robotens roder. Vid anslag mot målet initieras en sprängkuts i tändröret som i sin tur detonerar huvudstridsladdningen.

 

 

Data

Vikt                              RB75 210 kg, RB75T 295 kg

Längd                           2,5 m

Spännvidd                     0,7 m

Räckvidd                       <10 km (skjuthöjd <500 m)

 

 

Robottyper:

 

RB 04C

 

RB 04D

 

RB 04E

 

RB 05A

 

RB 05B/C

 

RB 75 Maverick

 

RB 15F