rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 15M

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-01-18 17:04

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

  

RB 15M

RBS 15M är ett tungt sjömålsrobotsystem. Robotarna har lång räckvidd och är avsedda för bekämpning av örlogsfartyg och mycket stora transportfartyg. RB 15M utgör huvudbeväpning för kustkorvetter typ Stockholm och Göteborg samt robotbåtar typ Norrköping.

 

Utvecklingen av RBS 15M påbörjades år 1979 och första serietillverkade roboten levererades år 1984.

 

15_utskjutn_fr_fartyg_2_300dpi_beskuren_hö.JPG 

RB 15M avfyrad från fartyg samt Robotbåt med RB 15M

 

Systembeskrivning

Robotsystemet ombord på fartyg omfattas av:

Robot och tub

Robotcentralinstrument (RCI)

Fördelningslåda

Fundament med kraftlådor

 

Fartygsbaserade enheter:

RCI bestående av Kontroll- och avfyringspanel, Bryggindikator samt Dataenhet. RCI:s  uppgift är att ta emot data som erhålles från fartygets ledningssystem, preparera roboten samt att verkställa avfyring.

 

Fördelningslådan kommunicerar med samtliga robotar ombord.

Kraftlådorna förser robotarna med elkraft.

 

Tub

Robotarna förvaras i robottuber som är placerade på fundament stående på fartygsdäck. Tuberna är utrustade med avfuktningsanordningar för att ge robotarna en gynnsam miljö ombord. Tuberna fungerar dessutom som avfyringsramp för robotarna. Varje fartyg kan förses med sammanlagt 8 st tuber.

 

Robot

Målsökaren:

Roboten är försedd med en störfast aktiv pulsradarmålsökare med hoppfrekvensteknik. Målsökarens agerande och målval styrs bl. a. av den preparering som utförs före avfyring.

 

Styrsystem:

Styrautomaten ombesörjer förutom traditionell flygkontroll i roll, tipp och gir även styrning enligt förutbestämd kurs fram till målsökarstart.

 

Tryckluftsystem:

För drivning av roderservon utnyttjas ett tryckluftsystem som även används för vingutfällning efter separation samt trycksättning av turbojetmotorns bränslesystem.

 

Höjdhållare:

Roboten kan prepareras med olika anflygninghöjder. Höjdhållaren mäter aktuell höjd över vattenytan samt genererar nedtagningsbanor vid förutbestämda punkter i anflygningsområdet.

 

Logikenhet:

Vid förberedelse inför robotskott tjänstgör logikenheten som kommunikationscentral mellan RCI och robot. Logikenheten administrerar den automatiska självtest som föregår ett robotskott samt aktiverar robotens pyrotekniska och pneumatiska enheter. Prepareringsdata från RCI lagras i logikenheten som genererar logiska signaler till robotens olika delsystem under robotbanan.

 

Framdrivning:

Roboten startas med hjälp av två krutladdade startraketer. Dessa separeras från roboten efter ca 3 sekunder. Under denna accelerationsfas startas robotens ordinarie turbojetmotor som därefter övertar framdrivningen.

 

Verkansdel:

Verkansdelen är konstruerad för att ge mycket god verkan mot kvalificerade mål.

 

Funktionsbeskrivning

Avfyring:

Efter uppstartning av robotens gyro och elsystem i beredskapsmod initieras en automatisk självtest.

 

I samband med avfyring överförs prepareringsdata från RCI till roboten. Tubens luckor öppnas, robotens aktiverbara batteri och tryckluftsystem initieras och kruttändarna till startraketerna spänningsätts.

 

Efter att roboten separerat från tuben verkställs vingutfällning samt start av turbojetmotorn.

Styrautomaten övertar styrningen av roboten.

 

Anflygning:

Roboten girar in mot förutbestämd kurs mot målområdet samt påbörjar anflygning på vald flyghöjd. Flyghöjden väljs beroende på underliggande skärgårdsterräng och avstånd till mål, vilket innebär att roboten kan avfyras från skyddat läge långt inne i skärgården.

 

På visst avstånd till mål aktiveras målsökaren. Målupptäckt och mållåsning sker när förprogrammerade villkor är uppfyllda. Roboten flyger an mot målet på lägsta flyghöjd. Denna flyghöjd bibehålles fram till initiering av verkansdelen i målet.

 

Data robot

Längd                           4 334 mm

Diameter                       500 mm

Spännvidd                     1,4 m

Vikt                              568 kg (Exkl. SRM)

Vikt SRM                       178 kg

Total vikt                       746 kg

Hastighet                       > 0,8 Mach

Räckvidd                       > 70 km

 

Data tub

Längd                           4 400 mm

Bredd                           1 000x1 000 mm

 

Utveckling

Marinens RB 15-system har senare uppgraderats till RBS 15MKII.

 

RBS 15MKII

 

 

 

 

Robottyper:

 

RB 08A

 

RB 12

 

RB 15M