rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 12 Pinguin

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-01-18 17:03

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

  

RB 12 Pinguin

 

Robotsystem 12 med robot 12 Mk 2 utgör huvudbestyckning för våra patrullbåtar. Patrullbåtarna kan bestyckas med sex stycken robot 12 och skall kunna verka mot sjöföretag över hela Sveriges kust. Patrullbåtarna är av klasserna Hugin och Kaparen. Robotsystem 12 är tillverkat i Norge och benämndes där Penguin Mk 2 mod 3. Den svenska versionen fick namnet Robot 12 Mk 2 mod 3. I slutet av 1980-talet uppgraderades systemet med avseende på IR-målsökaren och benämningen ändrades till RB 12 Mk 2 mod 5.  Efter senare modifieringar ändrades benämningen till RB 12 Mk 2 mod 6.

 

RB 12 Pinguin

 

Systembeskrivning

Ombord på patrullbåten finns en integrerad robotpanel i stridsledningssentralen samt en bryggpanel på manöverbryggan. Robotsystem 12 kan inhämta information från flera källor. Denna information presenteras på stridsledningsindikatorn (SLI). Med ledning av informationen kan fartygschefen välja mål och därefter insätta upp till sex robotar mot detta. Efter det fartygschefen valt mål, gör han erforderliga inställningar på den integrerade robotpanelen samt väljer vilka robotar som skall avfyras. Vid avfyring öppnas den främre luckan på tuben automatiskt innan startmotorn tänds. Efter det att raketmotorn brunnit ut glidflyger roboten mot målet. Roboten tar sig med tröghetsnavigering fram till målområdet där målsökaren tar över fram till målträff. Vid träff initieras robotens verkansdel.

 

Data robot

Längd

2 963 mm

Diameter

280 mm

Spännvidd

1 420 mm

Vikt

338 kg

Hastighet

270 m/s

Räckvidd

> 25 km

 

AGM 119B Pinguin

 

 

Robottyper:

 

RB 08A

 

RB 12

 

RB 15M