rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 08A

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-01-18 17:03

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

  

RB 08A

 

Efter det att marinens projekt RB 315/316 blivit nedlagt var man tvungen att snabbt finna en ersättare. Efter att ha undersökt flera alternativ bestämde sig marinen för att påbörja en utveckling av M20 i Frankrike, ett projekt, som baserade sig på en befintlig målrobot CT20.

 

Marinen ansåg att systemet borde tillverkas vid och ansvaret överföras till svensk industri.

 

Saab hade tidigare slutit ett avtal med Nord Aviation, den franska leverantören, om reparationer och underhåll i Sverige av målroboten CT20. Det var därför naturligt att vända sig till Saab med förfrågan om intresse för medverkan. Saab meddelade tidigt 1961 att företaget var intresserat av tillverkning av M20. I slutet av 1963 fick SAAB i uppdrag av marinen att utarbeta ett totalprogram för RB 08A, som projektet då benämndes. Saab blev huvudleverantör av robotsystemet till marinen.

 

PB170130.JPG

RB 08A vid Robotmuseet i Arboga

 

Systembeskrivning

Robotsystem 08, i vilket stridsrobot 08A ingår, är ett marint vapensystem för invasionsförsvar. RBS 08A togs i operativ tjänst 1966 på jagaren Småland, 1967 på jagaren Halland och 1968 i tunga kustrobotbatteriet. När jagarna avrustades i slutet av 1970-talet överfördes flottans 08-robotar till kustartilleriet. Robotförbandet var operativt fram till 1995.

 

Sjörobotsystemet ingick i fartygets vapensystem och bestod av startramper, robotar, eldledningsutrustning jämte anordningar för automatisk laddning, hantering samt utrustning för underhåll.

 

Kustrobotsystemet omfattade startramper, robotar, eldledningsutrustning, sambands- och stridsledningsmateriel jämte utrustning för hantering, klargöring och transport samt delar av utrustning för underhåll.

 

Funktion

Målet upptäcktes med radar, och måldata sändes till roboteldledningen, som beräknade skjutbäring, distans och robotdata. När målen var inom roboträckvidden avfyrades roboten, som startade från startrampen med hjälp av två st krutraketer.Dessa släppte när de brunnit färdigt, vilket tog ca 2 sekunder. Turbojetmotorn övertog sedan framdrivningen.

 

Roboten steg till förutbestämd höjd ca 600 meter över marken eller vattenytan med hjälp av en barometerhöjdhållare.

 

På ett förutbestämt avstånd från målet startade målsökaren som med en tredimensionell radar började avsöka målområdet. När målet upptäcktes och om det då uppfyllde bestämda kriterier övertog målsökaren styrningen. I slutfasen dök roboten mot målet. Den kraftiga stridsdelen utlöstes genom ett av flera redundanta initieringssystem.

 

Data robot

Längd                                  5,72 m

Diameter                             Höjd 1,33 m

Spännvidd                           3,01 m

Vikt robot                            900 kg

Vikt startraketer 2 st           315 kg

Motor                                   Turbomeca 400 kp

Hastighet                             900 km/tim

Räckvidd                              70 km

 

Utveckling

I beställningen av typarbete på RB 08 under första halvåret 1964 ingick visst grundläggande arbete på en etapp 2 för ett robotutförande som senare benämndes RB 08B. Planerna på 08B-systemet lades dock ner under 1968.

 

 

Robottyper:

 

RB 08A

 

RB 12

 

RB 15M