rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 15KA

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-02-17 15:25

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

RB 15KA

 

Robotsystem 15KA med robot 15M3 ingår i Tungt Kustrobotbatteri 90. Förbandet skall kunna verka mot invasionsföretag över vatten inom samtliga militärområden. Förbandet är helt självförsörjande för transporter och kan hålla hög marschhastighet, vilket gör att det inom ett dygn förflyttar sig från ett militärområde till ett annat.

 

RBS15 KA.jpg RB 15KA på terrängbil.jpg

RB 15KA på Terrängbil

 

Systembeskrivning

I TKRBBATT ingår sex robotbilar med vardera fyra robottuber och två robotledningsfunktioner med måldataenhet och robotcentralinstrument för robotpreparering, vilka är saminstallerade med sambands- och stridsledningsfunktionerna ur ledningssystemet i de två batteriledningscentralerna (BLC/SBC).

 

Tub

Robotarna förvaras i robottuber som är placerade på fundament stående på robotbil. Tuberna är utrustade med avfuktningsanordningar för att ge robotarna en gynnsam miljö ombord på bilarna. Tuberna fungerar dessutom som avfyringsramp för robotarna. Varje robotbatteri kan förses med sammanlagt 12 tuber.

 

Robot

Robotarna är till sin uppbyggnad och funktion lika med robotarna till RBS 15M.

 

RBS 15MKII

 

 

Funktionsbeskrivning

Avfyring:

Efter uppstartning av robotens gyro och elsystem i beredskapsmod initieras en automatisk självtest. I samband med avfyring överförs prepareringsdata från RCI till roboten. Tubens luckor öppnas, robotens aktiverbara batteri och tryckluftsystem initieras och kruttändarna till startraketmotorerna spänningsätts. Efter att roboten separerat från tuben verkställs vingutfällning samt start av turbojetmotorn. Styrautomaten övertar styrningen av roboten.

 

Anflygning:

Roboten girar in mot förutbestämd kurs mot målområdet samt påbörjar anflygning på vald flyghöjd. Flyghöjden väljs beroende på underliggande mark-och skärgårdsterräng och avstånd till mål, vilket innebär att roboten kan avfyras i skyddat läge från land. På visst avstånd till mål aktiveras målsökaren. Målupptäckt och mållåsning sker när förprogrammerade villkor är uppfyllda. Roboten flyger an mot målet på lägsta flyghöjd. Denna flyghöjd bibehålls fram till initiering av verkansdelen i målet.

 

Data robot

Längd                           4 334 mm

Diameter                       500 mm

Spännvidd                     1,4 m

Vikt                              577 kg (Exkl. SRM)

Vikt SRM                       178 kg

Total vikt                       755 kg

Hastighet                       > 0,8 Mach

Räckvidd                       > 100 km

 

Data tub

Längd                           4 400 mm

Bredd                           1 000x1 000 mm

 

Data robotbil

Scania                          P113 HK 8 x 6

Effekt                           310 HK

Total längd                    10,87 m

Total höjd                      3,79 m

Total vikt m 4 tuber        26 600 kg

Total vikt utan tuber        20 500 kg

 

Utveckling

Marinens RB 15-system har senare uppgraderats till RBS 15MKII.

 

 

 

Robottyper:

 

RB 08A

 

RB 52

 

RB 17

 

RB15KA