rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RBS 17 Hellfire

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-02-17 15:24

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

RBS 17 Hellfire

 

RBS 17 är ett lätt kustrobotsystem ämnat att verka från land mot båtar och fartyg. I grunden är det den amerikanska pansarvärnsroboten AGM-114 Hellfire som vidareutvecklats av Bofors. RB 17 bärs av två man vid omgruppering i skärgårds- och kustterräng. RBS 17 blev operativt vid Kustartilleriet 1990.

 

 

RB 17 bild.jpg

 

 

Systembeskrivning

En grupperad eldenhet består av två robotpjäser, manöverlåda med kraftförsörjning och ett antal robotar med emballage samt en laserbelysare och ett IR-sikte med kraftförsörjning. Laserbelysaren behöver inte samgrupperas med robotpjäserna utan kan med stor taktisk frihet grupperas väl skild från dessa t ex på annan ö. Tråd- och radiosamband används normalt för kommunikation mellan enheterna i förbandet. RB 17 är försedd med semiaktiv lasermålsökare och roboten kräver för instyrning till träff en med laserbelysaren utpekad punkt på målet. Vid mörker och nedsatt sikt parallellkopplas ett IR-sikte till laserbelysaren. Framdrivning av roboten sker med en krutraketmotor.

 

Hellfire_AGM-114A_missile.jpg

 

Data Laserbelysare

Lasertyp                       Q-swichad

Vikt                              11 kg

Längd                           445 mm

Bredd                           205 mm

Strömförsörjning            24 VDC

Max mätavstånd             19 995 m

Min mätavstånd              250 m

 

Data Robot

Längd                           1 625 mm

Diameter                       177,8 mm

Spännvidd                     362,2 mm

Vikt                              48,25 kg

Max hastighet                450 m/s (1,3 mach)

Verkansprincip               Tryck och splitter

Utlösning                       Anslagskontakt

Styrprincip                     Semiaktiv lasermålsökare

Räckvidd                       8 km

 

 

 

 

 

Robottyper:

 

RB 08A

 

RB 52

 

RBS 17

 

RB 15KA