rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RBS 90

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2017-11-12 21:37

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

RBS 90

 

Cutaway diagram of the Bolide missile used in the RBS-70 and RBS-90 

 

Användningsområde

Robotsystem 90 är ett luftvärnsrobotsystem främst avsett för understöd av arméstridskrafter. Robotsystemet kan även utnyttjas för skydd av t ex flygbaser. Systemet kan lösa sina uppgifter i såväl dager som mörker.

 

Luftvärnskompani rb 90 ingår som ett kompani tillsammans med två luftvärnskompanier

rb 70 i luftvärnsbataljon rb 70/90, vilket är ett fördelningsförband.

 

Historik

Under 1976 utarbetades Utkast till Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning (UTTEM) och studierna vid Bofors och Ericsson påbörjades 76/77. Utvecklingsstarten var planerad till 78/79, men senarelades till 83/84. Serien beställdes 1989 och första serieexemplaret levererades 1991. All systemmateriel slutlevererades 1995.

 

Systembeskrivning

Ett luftvärnskompani med RBS 90 består av en underrättelseenhet och sex eldenheter.

 

I underrättelseenheten ingår spaningsradar PS-90 monterad på terrängbil 45. Sambandsmateriel är installerad i hyddan.

 

Eldenheten är bandvagnstransporterad. Lokalspaningsradar PS-91, skyttens styrutrustning, strömförsörjning och sambandsmateriel är installerad i luftvärnsstridsledningsbandvagn 2081.

 

Sikte, lavett, nätenhet, kablar och robotar transporteras i luftvärnsbandvagn 2082. Övrig materiel transporteras i bandvagn 206 och bandvagnssläpkärra 1922.

 

Robot

Robot 90 är en vidareutveckling av robot 70 med bl a större drivmotor, vilket ger längre räckvidd, och en kraftigare stridsdel med en RSV-laddning.

 

Även robot 70 kan skjutas från RBS 90, liksom robot 90 kan skjutas från RBS 70.

 

Bekämpningsförlopp

-   PS-90 upptäcker mål, vilka analyseras i hotutvärderaren. Målen invisas därefter i prioritetsordning till lämpliga eldenheter.

 

-   Eldenheten spanar med PS-91 och egenupptäckta mål analyseras tillsammans med  invisade mål i hotutvärderaren.

 

-   Det farligaste målet väljs för bekämpning och invisas till skytten, varvid siktet svänger in mot målet. Siktet innehåller en TV- och en IRV-kamera, vilkas bilder alternativt kan presenteras för skytten på en monitor. När skytten ser målet tar han över och följer det manuellt med en tumspak.

-   För att skytten ska få avfyra robot krävs bl a att:

-   målet är bekämpningsbart (automatisk beräkning).

-   IK-svar inte erhållits

 

Efter robotavfyring är skyttens uppgift att hålla siktets hårkors på målet fram till träff. I eldenheten genereras en laserstråle som sveper horisontellt och vertikalt kring siktlinjen. Roboten använder mottagen lasersignal för beräkning av sitt läge i förhållande till siktlinjen. Styrelektroniken i styrdelen omvandlar lasersignalen till elektriska styrsignaler för rodren. Roboten följer då siktlinjen fram till träff i målet.

 

Initiering av verkansdelen sker med zonrör eller anslag.

 

UTUBE: RBS-90 Demonstration/Saab Bofors Dynamics/1992.

 

Tekniska data

Eldenhet 

 

Robot

 

Lokalspaningsradar PS-91

 

 

Typ av radar

3D pulsdopplerradar

Vikt

17 kg

Frekvensband

X-band, 8,8 - 9,3 GHz

Längd

132 cm

Mätområde

12 eller 20 km

Max hastighet

580 m/s

Effektförstärkare

Halvledarsändare

Flygtid 2000 m

6 s

Målföljningskapacitet

8 st, automatföljning

6000 m

16 s

Hotutvärdering

Automatisk

Verkansprincip

Splitterstridsdel

Bemanning

5 man

 

med RSV

Fordon

Lvstribv 2081

Initiering av

Zonrör eller

 

Lvbv 2082

verkansdel

anslag

System

 

Robottyper

    Rb 70 Mk 0

Räckvidd

6 km

 

    Rb 70 Mk 1

Höjdtäckning

4 km

 

    Rb 90

Väderberoende

Mörkerkapacitet

 

 

Styrprincip

Laserledstrålestyrning

 

 

Laservåglängd

λ-0,9 µm

 

 

Målföljning

Manuell via TV eller IRV (8-12 µm)

 

 

Grupperingstid

< 8 min

 

 

 

 

 Robottyper:

 

RB 07 Seacat

 

RBS 23 Bamse

 

Rb67 HAWK

 

 RB 365/65

RB 68 Bloodhound

 

RB 69 Redeye

 

RBS 70

 

RBS 77

 

RBS 90