rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 68 Foskning

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2018-10-30 20:29

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

RB 68 Forskning

 

 

Kontakta oss gärna på luftvarnsrobot68@gmail.com eller ring Håkan Wall på 070-25 27 646.  Din kontakt är viktig för oss.

 

Som en del av ett forskningsprojekt söker vi härmed personer som varit involverade, direkt eller indirekt, med luftvärnsrobot 68 (Rb 68). Ni kan ha varit stamanställd officer, tekniker, robotstridsledare eller värnpliktig. Vi söker även kontakt med markägare vars mark arrenderats ut till Krigsmakten/Försvarsmakten för anläggning av krigsgrupperingsplatser och övningsgrupperingsplatser. Vi söker även kontakt med övriga personer som besitter stora kunskaper kring nämnda system.

 

Vårt forskningsprojekt har nu pågått i ett par år och syftet är att med tiden redovisa en så pass fullständig dokumentation som möjligt. Mycket lite finns idag redovisat öppet och anledningen till detta är att mycket kring robotsystemet var kvalificerat hemligt på den tiden då det begav sig.

 

Hittills har vårt arbete gått ut på att samla in information, samtala med personer samt med hjälp av det förestående, lägga pussel med hjälp av den information som vi får till oss.  Vi har till dags datum, kommit en bra bit på väg men mycket återstår. Ingen information är således för liten, utan allt hjälper oss i vårt pussel. Bilder, dokument eller er egen självupplevda berättelse är av intresse.

 

 

Med vänlig hälsning,

Håkan Wall & Fredrik Lagerlöf