rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 99

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2018-10-18 16:55

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

RB 99 AMRAAM

 

Robot 99 är en radarjaktrobot med medelräckvidd för JAS39 Gripen.

 

Historik

I slutet av 1980-talet påbörjades integrationsstudier av en ny radarjaktrobot att beväpna JAS39 Gripen med. 1994 valdes den amerikanska AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium Range Air to Air Missile) som tillverkats av Raytheon Missile Systems Company.

 

Systembeskrivning

Roboten består i huvudsak av följande fem delar:

 

                -  Målsökare

                -  Autopilot och styrsystem

                -  Verkanssystem

                -  Framdrivning

                -  Datalänk

 

Målsökaren är av aktiv radartyp, d v s har både sändare och mottagare för mållåsning och målföljning.  Autopiloten har sensorer för tröghetsnavigering.  Styrsystemet lämnar styrorder till styrsektionen som består av fyra servon med roder i robotens bakre del. 

 

Framdrivningen sker med hjälp av en krutraketmotor och verkansystemet består av stridsdel av förfragmenterad splittertyp, anslagsrör, zonrör och armeringsdon.  Datalänken används för kommunikation med skjutande flygplan.  Antennen är monterad längst bak på robotens kropp.

 

Innan roboten avfyras är den helt inaktiv. Flygplanets radar används för att detektera och följa mål. När roboten avfyras matas den med målets position, riktning och fart (måldata) och accelereras sedan av sin krutraketmotor snabbt upp i mycket hög fart. Flygplanet kan under robotens banfas sända uppdateringar av måldata till roboten via datalänk. När roboten närmar sig målet öppnar den aktiva målsökaren, och roboten styr själv mot målet.

 

Tekniska data

Vikt

158 kg

Längd

3,65 m

Spännvidd

0,63 m

Motor

Krutraket

Räckvidd

> 50 km

Max hastighet

> 1000 m/s

Målsökare

Aktiv radar

Mål

Luftmål

Initiering av verkansdel

Zonrör, anslag

 

 

 

 Robottyper:

 

RB 24

 

RB 24J

 

RB 27

 

RB28

 

RB 71

  

RB 73

 

RB 74

 

RB 91

 

RB 98

 

RB 99