ARM_Rb99.htm 

rblogo2färg3 

 

Arboga Robotmuseum

RB 71 Skyflash

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad:2017-04-16 16:11

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

 

RB 71 Skyflash

 

Användningsområde

Robot 71 var en jaktrobot med medellång räckvidd för flygplan JA37 Viggen.

 

RB 71 Skyflash

 

Historik

Robot 71 är den svenska benämningen på den engelska Skyflash, framtagen och tillverkad av British Aerospace Defence Dynamics. Roboten har varit operativ på JA37 Viggen sedan 1980 och genomgått modifiering i Sverige på 1990-talet.

 

Fpl JA37 Viggen med Rb 71 på Farnborough 1982

 

Systembeskrivning

Robot 71 är en semiaktiv radarjaktrobot, vilket betyder att roboten är utrustad med en passiv radarmottagare som förutsätter att flygplanets radar belyser målet. Den reflekterade radarstrålningen fångas upp av robotens målsökare som får information om riktningen till målet.

 

Följande huvudenheter ingår i Robot 71:

-  Radom

-  Målsökare/Zonrörssektion

-  Styrautomat/Kraftenhetssektion

-  Vingnavssektion med roder

-  Stridsdel

-  Raketmotor med vingar och bakre antenn.

 

Målsökaren tar emot radarekon från mål och bakgrund och filtrerar fram målsignaler för vidare befordran till styrautomaten. Målsökaren är uppbyggd av antenn, mottagare och signalbehandlingsenhet.

 

Styrautomaten omvandlar riktningen till målet till styrdata för roboten. Styrautomaten ser också till att roboten får en stabil bana. Denna styrprincip kallas syftbäringsstyrning.

 

Zonröret har till uppgift att detektera när roboten befinner sig inom stridsdelens verkansområde och via säkrings- och armeringsenheten initiera stridsdelen. Direkt anslag i målet initierar också stridsdelen.

 

Stridsdelens splitter är av länktyp, ”continous rod” vilket innebär att den runt sprängämnet ligger två lager av stålstavar. Stålstavarna är sammanfogade i ändarna. Vid detonation bildas en stålring som träffar och ger ett sammanhållet snitt i målet.

 

Roboten drivs upp i hög överljudshastighet av en krutraketmotor som är utformad så att krutgaserna ej skall hindra belysningsradarns referenssignal att nå fram till robotens bakre antenn. Referenssignalen behövs för att roboten med säkerhet skall kunna veta att de reflekterade radarekona verkligen härrör från flygplanets radar.

 

Tekniska data

Vikt                                 195 kg

Längd                              3,7 m

Spännvidd                       1 m

Motor                               Krutraket

Räckvidd                          >30 km

Max hastighet                   >700 m/s

Målsökare                         Semiaktiv radar

Mål                                  Luftmål

Verkansprincip                 Länksplitter

Initiering av verkansdel     Zonrör, anslag

Plattform                          JA37 Viggen

 

Air Power Australia

 

Robottyper:

 

RB 24

 

RB 24J

 

RB 27

 

RB28

 

RB 71

 

RB 73

 

RB 74

 

RB 91

 

RB 98

 

RB 99