rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RB 51

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-02-20 16:05

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

RB 51

 

RB 51 var en pansarvärnsrobot ämnad att verka från land mot pansrade mål på land. I grunden var det den franska pansarvärnsroboten SS 10. Den var svenska arméns första robot och infördes 1958.

 

RB 51 Museet.JPG

RB 51 på Robotmuseet i Arboga

 

Funktion

Roboten var trådstyrd med max räckvidd på 1,6 km. Två användningssätt förekom. Förflyttning kortare sträcker manuellt till avfyringsplatsen för klargöring. Roboten kunde också vara dubbelmonterad och skjutklar på en Willys Jeep. Skytten styrde manuellt med en liten styrspak och styrsignalerna överfördes per tråd till roboten. Roboten var utrustad med spårljus som kunde ses av skytten som styrde roboten till siktlinjen mot målet. Roboten framdrevs med krutraketmotor. Stridsdelen var anpassad för verkan mot pansrade mål med riktad sprängverkan.

 

Även Kustartilleriet utförde prov med RB 51. För att få en mot sjömål bättre anpassad effekt utvecklades en speciell sjömålsstridsdel. Proven ledde inte till någon anskaffning av RB 51 för Kustartilleriet. Räckvidden var för kort.

 

RB 51 avvecklades 1965.

 

Data

Längd                           850 mm

Diameter                       180 mm

Spännvidd                     540 mm

Vikt                              15 kg

 

 

Robottyper

 

RB 51

 

RB 53

 

RBS 55

 

RBS 56