rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RBS 55

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-04-29 21:38

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

RBS 55

 

Robotsystem 55 är ett tungt pansarvärnsrobotsystem med lång räckvidd. Roboten är placerad på en höj- och sänkbar fordonslavett i pansarvärnsfordonsvagn 551 och i pansarvärnsrobotbandvagn 2063. Markgruppering förekommer som reservalternativ till båda vagnarna. RBS 55 kan också vara helikopterburen med HKP 9. Roboten är trådstyrd kombinerat med IR-teknik. Robotsystemet är utvecklat och tillverkat i USA och benämns där TOW. Pansarvärnsrobotsystem 55 anskaffades 1981 till armén och har sedan utvecklats vid olika tidsperioder.

 

RB 55C

RB 55C

 

Funktion

I normalfallet används det från dagersiktet inmätta felläget för robotstyrningen, men vid dålig sikt används det av IR-siktet inmätta felläget. Vid bekämpning följs målet med siktets eller IR-siktets hårkors i den del av målet där träff önskas, vanligen i målets geometriska tyngdpunkt. Robot som laddats i eldröret avfyras genom intryckning av avtryckaren, varvid robotens olika funktioner aktiveras och startmotorn tänds. Innan roboten lämnar eldröret har startmotorn brunnit slut. Strax efter det att roboten lämnat eldröret tänds banmotorn och accelererar roboten till en maximal hastighet av 290-325 m/s beroende på robottyp. Styrsignalerna matas till roboten via tråd. Under hela skjuttiden håller skytten siktets eller IR-siktets hårkors på målet och roboten kommer att flyga längs siktlinjen tills den når målet. Vid träff i målet initieras robotens verkansdel.

 

Robottyper

Benämning

 

Svensk

NATO

RB 55B

ITOW

5” RSV3 verkansdel med prob

RB 55C

TOW2

6” RSV3 verkansdel med prob termostrålare, ny banmotor

RB 55D

TOW2A

Som RB 55C men med förpenetrator i proben

RB 55E

TOW2B

2 st takslående RSV4 stridsdelar

 

HELITOW

Hkp 9A kan medföra 4 st robotar enligt ovan. Styrning från flygande helikopter har möjliggjorts genom införande av ett stabiliserat helikoptersikte, som utvecklats av Saab Instruments (SI).

 

HELITOW.jpg

HELITOW

Data system

Räckvidd                       3750 m

Väderberoende               Mörkerkapacitet (endast RBS 55C)

IR-sikte                         4 eller 12 ggr förstoring

Styrprincip                     Halvautomatisk kollimationsstyrning via tråd

Fordon                          Pvrobotvagn 551

                                   Pvrobotbandvagn 2063

Bärare                          Hkp 9A

 

Data robot

Längd robottub               129 cm

Vikt                              18,6 kg – 22,2 kg beroende på robottyp

Utskjutningshastighet       65 m/s

Max hastighet                290 – 325 m/s beroende på robottyp

Brinntid banmotor           1,5 s

Verkansprincip               RSV

 

 

 

 

Robottyper

 

RB 51

 

RB 53

 

RBS 55

 

RBS 56