rblogo2färg3

 

Arboga Robotmuseum

RBS 56 BILL

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2014-04-05 14:32

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Robothistorik

 

V1-bomb

 

V2 Raket

 

Marinens försöksrobotar

 

Flygvapnets försöksrobotar

 

Saabs försöksrobotar

 

Attackrobotar

 

Sjörobotar

 

Kustrobotar

 

Luftvärnsrobotar

 

Jaktrobotar

 

Pansarvärns-robotar

 

Målrobotar

 

Bombkapsel

 

Sammanställning av Svenska robottyper

 

  

RBS 56 BILL

 

Robotsystem 56 är ett lätt pansarvärnsrobotsystem med medellång räckvidd och stort pansargenomslag. Roboten är ämnad att verka från land mot pansrade mål på land. RBS 56 ingår på stor bredd i krigsorganisationen, såväl i brigader som i fördelningsförband. Robotsystemet hanteras normalt av två man och transporteras delat, men kan kortare sträckor bäras eldberett i en börda. Total vikt 34,5 kg. Roboten kan även skjutas från fordon komplett med marklavett.

 

RBS 56 tillverkades på Bofors i Karlskoga. Infördes i svenska försvaret 1988.

 

RB 56 Museet.JPG

RB 56 BILL på Arboga Robotmuseum

 

Funktion

Roboten ligger innesluten i ett utskjutningsrör, vilket liksom siktet monteras på lavetten. Vid avfyring skjuts roboten ut ur utskjutningsröret med hjälp av en krutgasgenerator som sitter fast längst bak i robottuben. Roboten lämnar röret med en hastighet av 72 m/s och accelereras sedan upp till max hastighet 250 m/s med hjälp av robotens banmotor. Skyttens uppgift efter avfyring är att hålla kvar siktets hårkors på målet under hela bekämpningsförloppet. Robotbanan ligger nominellt 0,8 m (RB 56) resp 1,2 m (RB 56B) ovanför skyttens siktlinje. Felläget i förhållande till siktlinjen mäts in av siktet och omvandlas till styrsignaler som via tråd överförs från siktet till roboten. Vid mörker kompletteras dagersiktet med ett IR-sikte varvid IR-bilden speglas in i dagersiktets optik. Initiering av robotens verkansdel sker antingen med zonrör eller anslagskontakt.

 

RB 56B

Den principiella skillnaden mellan RB 56 och RB 56B är att den senare har två nedåtriktade stridsdelar i stället för en med 30 grader lutning, samt ett mer sofistikerat zonrörssystem.

 

Data robot

Längd                           900 mm

Diameter                       150 mm

Spännvidd                     300 mm

Vikt                              10,9 kg

Räckvidd                       2 000 m

 

 

 

Robottyper

 

RB 51

 

RB 53

 

RBS 55

 

RBS 56