rblogo2färg3 

 

Arboga Robotmuseum

Museet visar…

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Webansvarig

Sidan uppdaterad: 2011-05-01 10:29

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

Luftbevakning

 

Strilcentraler

 

Kommunikation

 

Museet visar…

 

 

  

Museet visar nu följande information om STRIL:

 

I strilrummet finns en bildsamling av radartyper från olika tidsskeden fram till dagens aktuella materiel.

 

Den tidigare optiska luftbevakningen kommer att demonstreras med en karta av den typ, som fanns i de gamla luftbevakningscentralerna. En aktiv simulering av ett typiskt förlopp med följning av från kusten inflygande plan är under arbete, och kommer att tillföras under 2009.

 

Museet disponerar flera utrustningar från radargruppcentraler. En var avsedd för jaktflygledning och en för ledning av robotluftvärn med radardata och med hjälp av en jakttablå på väggen. Ett antal autentiska inspelningar av radarfilmer från det kalla krigets dagar visas på en bildskärm. Dessutom finns en utrustning för chefsradarjaktledare från en ”Luftförsvarscentral typ 1” med både inspelade radarbilder och radiotrafik.

 

Tidigare leddes piloterna mot målen via kommunikation över talradio. Problem med radiostörningar, och möjlighet för fienden att avlyssna, gav impuls till att utveckla system för överföring av styrdata över radiolänk. Sverige var det första land i världen med möjlighet att sända uppgifter bl a om målets höjd, läge, fart, kurs och avstånd för direkt presentation på pilotens instrument. Dessa system visas på paneler på ovan nämnda utrustningar.