Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Filmer

 

 

 

 

 

 

J35B-simulatorn

 

 

 

 

Värvare

 

 

 

 

Besökare

 

 

Filmer om Robotmuseet

 

·         En besökare (Peter Elbri) filmade en flygning i J35B-simulatorn. Länk till YouTube. (5 min 47s)

·         Samma besökare (Peter Elbri) dokumeterade en rundvandring i muséet. Länk till YouTube. (2 min 59s)

·         En film för att väcka intresse för arbete i museet. 2:43 minuter lång. Till filmen.

·         Händelser i Robotmuseet under pandemiåret 2021. 13 minuter lång. Till filmen.

·         En teletestrigg som har använts för test av avionikutrustningen i flygplan J35J Draken har återskapats i Arboga. En 35 minuter lång film visar hur riggen användes. Till info om filmen.

·         Arboga Musikförening gästade museet och spelade folklåten Viggen, passande nog framför en framdel av flygplanet J37 Viggen. Till filmen.

·         En besökare dokumenterade sitt besök i muséet på sitt eget sätt. Till filmen.

·         En äldre presentationsfilm om muséet finns här på YouTube.  (7 min)

 

 

Sidan uppdaterad: 2022-09-07 18:32

Webansvarig

 

 

 

 

 

 

 

Stril-rummet

 

 

 

 

Arbetsdag

 

 

 

 

Teletestrigg