Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Informationsblad

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotbladet

Robotbladet visar i ord och bild vad som händer i Museet. Utges en gång per månad.

 

Utgivna nummer (pdf-format)

2015

 

 

 

 

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2023

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotrekylen 2001 - 2016

”Robotrekylen" syftar på att rekyl i vid mening kan innebära "efterlämnade intryck". Här menar vi då intryck från hela processen, d.v.s. allt från projektering och uppbyggnad av det svenska robotförsvaret fram till visning av de historiska samlingarna i Robotmuseet.

Syftet är att fortlöpande informera medlemmarna om den aktuella verksamheten i museet.

 

Robotrekylen ersattes 2015/2016 av Robotbladet.

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2023-05-05 16:22

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

Robotrekylen