Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Vad innebär medlemskap?

 

 

 

 

Kontakta oss

 

 

 

 

 

Hur blir jag medlem?

Enklast är att betala 200 kr till Robothistoriska Föreningens bankgiro nr 5509-3090 eller Swish 1232315018.

Sker betalningen under 4:e kvartalet gäller den hela nästkommande år.

Eftersom vi sänder ut aktuell information med e-post, så är vi angelägna om att du anger den adressen (om du har sådan) förutom normala uppgifter om namn, adress, telefonnummer.

 

Medlemskap

Vad innebär medlemskapet? Jo, i första hand att bli delaktig i en kulturgärning, nämligen att bidra till att bevara och utveckla historiken rörande den svenska robotutvecklingen allt sedan brinnande krig i vår omvärld under 1940-talet, fram till dagens krympande försvarsresurser.

 

Du uppmuntrar samtidigt oss entusiaster, som lägger ner vår själ i att utveckla museet till ett besöksmål, som man gärna återvänder till för att se vad som tillkommit sedan förra gången. Har du egen erfarenhet av någon del av försvarets verksamhet, kanske du kan bidra med intressant information och historier från verkligheten, episoder som kan glädja andra och återkalla värdefulla minnesbilder!

 

Vad kan vi då bjuda våra medlemmar på, mera materiellt sett? Förutom fritt inträde på museet när vi har öppet för allmänheten, kan du som medlem ringa innan du har vägarna förbi och kolla, om någon av oss lokala entusiaster finns på plats. De förbättringsjobb vi lägger ner, utförs nämligen ofta på andra tider under veckorna, så chansen för specialvisningar är ganska stor.

 

Som medlem får du också ett informationsblad, Robotbladet, som utkommer varje månad. Tidigare utgivna Robotblad kan du ladda ner här. (i PDF-format).

 

En verksamhet, som nyss har påbörjats och som vi har ambitioner att utveckla, är föredrag om intressanta områden med anknytning till försvarsteknik i allmänhet, med tonvikt förstås på de områden som museet bevakar, nämligen robot, motor, stridsledning och simulatorer. Som medlem får du kallelse och givetvis förtur till dessa föredrag.

 

Sidan uppdaterad: 2019-12-20 17:14

Webbansvarig

 

 

 

 

Organisations-
nummer

817606-2902

 

Bankgiro

5509-3090

 

Swish

1232315018