Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Motmedel

 

Fler motmedel:

 

Kapsel U22

 

Kapsel U95-1

 

Apparat 27

 

Apparat 73

 

Fällare BOX 3

 

Fällare BOY401

 

 

 

 

 

Apparat 27

Radarvarnare för AJ 37

 

Apparat 27 på Robotmuseet

 

Apparat 27 bestod av följande enheter:

·        Enhet A-B/E-F     2 st      främre mottagare

·        Enhet C-D              1 st      bakre mottagare

·        Enhet L                   1 st      centralenhet

 

De tre mottagarna bildade ett 6-portsystem med tre frekvensband. Antennriktningarna var oberoende av varandra och varningar presenterades med sex upplysta sektorer runt centralindikatorn. Föraren fick även audiovarning PRF-riktigt upp till 5,4 kHz, med ambulanston däröver.

 

Placeringarna på vingarna och över motorn var miljömässigt krävande. Den heta luftströmmen från motorn efter landning lär ha varit särskilt besvärlig.

 

Data Apparat 27

Frekvenstäckning

  Band 1

  Band 2

  Band 3

Antennriktningar

 

Känslighet

Modulation

 

3–6 GHz

7–14 GHz

14,2–25 GHz

6 st med 60° delning, benämnda A–F

-32 dBmi ca

Puls (AC-kopplade videoförstärkare)

 

Systemet började utvecklas i slutet på 1960-talet och producerades fram till mitten av 1970-talet. Ca 180 system levererades.

 

Läs mer om Apparat 27 (AEF)

 

Sidan uppdaterad: 2023-03-24 10:16

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

AJ37 Viggen

 

 

 

Enhet A-B/E-F

 

 

 

Enhet C-D

 

 

 

Enhet L