Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Turboaxelmotorer

Start Motor

 

 

Fler motortyper

 

 

 

 

Robotbåt

 

 

 

 

 

 

 

Fläns för generator

 

 

Gasreglage

 

 

Luftblåsnings-
ventil

 

 

GT5

Motoren und Turbinen Union 6022

 

Teknisk beskrivning

Gasturbinen är utvecklad och tillverkad av BMW Gasturbiner/M.A.N. Turbo/MTU München i Tyskland.

Den tredje helikopterprototypen av MMB (Messerschmitt- Bölkow- Blohm) Bo105 var utrustad med en standardversion av M.A.N. Turbo 6022 turboaxelmotor.

Andra användningsområden var drivning av startapparater, linbanegondoler och lastbilsprototyper.

GT5 driver en växelströmsgenerator för strömförsörjning ombord på Svenska Marinens Robotbåt samt levererar tryckluft för start av huvudturbinerna.

 

Antal verkstadsbesök vid CVA under åren 1969-1997 var ca 50 stycken.

 

Motortyp

Turboaxelmotor med 2-stegs centrifugalkompressor och en 3-stegs axialturbin.

Längd

1 200 mm

Bredd

430 mm

Höjd

670 mm

Motoreffekt

ca 115 hk vid 42 000 v/min

Kompressor, tryckförhållande

6,4:1 vid 42 000 v/min

Reduktionsväxel

utväxling 11,7:1

Utgående axels varvtal

3 600 v/min

Max utloppstemperatur

600 grader Celsius

Vikt

85 kg

 

Sidan uppdaterad: 2019-12-18 19:08

Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotbåt

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftventil

 

 

 

Startbox

 

 

Tändenhet