Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Komponentreparationer

Start Komponent-
reparationer

 

 

 

 

Rengöring

 

Maskinbearbetning

 

Svetsning

 

Värmebehandling

 

Kulbombardering

 

Ytbeläggningar

 

Gnistbearbetning

 

 

 

Maskinbearbetning

Maskinbearbetning har den största andelen av de underhålls- och reparations-processer som krävs för jetmotorunderhållet.

Maskinbearbetning utförs i huvudsak vid nedanstående tillfällen:

·        Bortbearbetning av tidigare pålagda ytbeläggningsskikt.

·        Bearbetning av funktionsytor som t.ex. svetsreparerats eller förändrats på annat sätt.

·        Bearbetning av nypålagda ytbeläggningsskikt.

·        Modifiering av detaljer i enlighet med motortillverkarens underlag.

 

Bortbearbetning av tidigare pålagda ytbeläggningsskikt utförs också genom blästring och kemisk behandling i speciella bad.

Maskinbearbetningen tar bort merparten av skikttjockleken medan blästring och kemisk behandling tar bort det tunna kvarvarande skiktet. Därmed riskerar man inte att komponenten hamnar på undermått.

 

Ovanstående processer börjar ersättas av borttagning med hjälp av högtrycksvatten s.k. ”High Pressure Water Jet Coating Removal” på grund av dess överlägsna produktivitet och miljövänlighet.

 

Process

Maskintyp

Svarvning

Support- och karusellsvarv, CNC och manuellt styrd.

Fräsning

Vertikal- och horisontalfräs, CNC och manuellt styrd.

Arborrning

Arborrverk (egentligen en stor fräsmaskin), oftast manuellt styrd.

Slipning

Rundslip-, planslip-, karusellslip-, supportslip-och innerslipmaskin, manuellt styrd.

Jiggborrning/

Jiggslipning

Jiggborr/Jiggslipmaskin av pelar eller portaltyp. (stor noggrannhet på bearbetningen).

Höghastighets-

slipning

Stor rundslipmaskin där hela kompressor- rotorn med alla skovlar slipas till rätt diametermått. Kritisk operation. (varvtal från ca 2000 till 3000 varv/min beroende av rotorstorlek).

Elektrolyt-

slipning

Slipmaskin där 80 % av avverkningen sker på kemisk väg. Ofta av plansliptyp. Automatiserad eller manuell process.

Gnist-

bearbetning

Enpelars sänkgnistmaskin med vätskebehållare. Nedmatning av elektroden sker automatiskt. CNC eller manuellt styrd.

 

 

Sidan uppdaterad: 2019-11-23 19:15

Webbansvarig