Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Komponentreparationer

Start Komponent-
reparationer

 

 

 

 

Rengöring

 

Maskinbearbetning

 

Svetsning

 

Värmebehandling

 

Kulbombardering

 

Ytbeläggningar

 

Gnistbearbetning

 

 

 

Värmebehandling

Processer

Värmebehandling i samband med jetmotorunderhåll kan indelas i sju huvudprocesser.

1.    Avspänningsglödgning.

2.    Rengöringsvärmebehandling i vätgas eller vakuum.

3.    Upplösningsbehandling.

4.    Åldring (oftast i kombination med upplösningsbehandling).

5.    Lokal värmebehandling.

6.    Anlöpning, härdning.

7.    Uppvärmning för riktning och sträckning av detaljer.

Även andra processer förekommer som t.ex. förvärmning vid svetsning av sprickbenägna material.

 

Utrustning

·        Luftatmosfärugnar med cirkulerande och stillastående luft. Ugnarna kan vara av muffel, grop eller elevatorutförande.
Temp. Max ca 1200 grader Celsius.

·        Skyddsgasugnar där vanligtvis argon- eller vätgas användes.
Temp.max ca 1200 grader Celsius.

·        Vakuumugnar som arbetar med lufttryck (vakuum) ned till 10-5 Torr och temperaturer upp till 1300 grader Celsius. Nedpumpningstid till 10-5 Torr ca 20 minuter. För att påskynda kylningen av godset (komponenten) efter värmebehandlingen, användes argongas som blåses in i ugnskammaren.

·        Lokal värmebehandlingsutrustning som består av en strömförsörjningsenhet som matar ett eller flera värmeelement av olika storlek anpassade till området på komponenten som skall värmebehandlas. Ett eller flera termoelement användes för att styra strömförsörjningsenheten för att reglera temperaturen.

·        Även induktionsvärmningsutrustning förekommer.

 

Alla ugnar arbetar efter s.k. värmebehandlingscykler, vilket är särskilda ungsprogram som programmeras in på ugnarnas reglerutrustning. Värmebehandlingsprogrammet dokumenteras på skrivarpapper efter utförd värmebehandling.

 

Värmebehandlingsexempel

Process

Ugnstyp

Avspänningsglödgning Före och efter svetsning.
T.ex. flertalet komponenter som skall svetsrepareras.

Luftcirkulationsugn

Rengöringsvärmebehandling. T.ex. brännkammar- och turbinkomponenter.

Vätgas- eller vakuumugn.

Upplösningsbehandling. Före svetsning av utskiljningshärdbara nickellegeringar för att göra dessa mjukare. T.ex. Turbinskovlar och turbinledskenor.

Vakuumugn, men kan även utföras i luftatmosfärugn. (stillastående luft).

Åldring Efter svetsning av utskiljnings-Härdbara nickellegeringar för att återställa hårdhet och hållfasthet. Före åldringen görs upplösningsbehandling. T.ex. Turbinskovlar och turbinledskenor

Vakuumugn, men kan även utföras i luftatmosfärugn. (stillastående luft).

Lokal värmebehandling. Görs bl.a. på sammansatt motor, inte sällan On-Wing. Görs före svetsning, som kan. vara en anlöpning (martensitiskt 12% Cr-stål) följt av anspännings- och anlöpningsbehandling.

Värmeplattor med keramik som med värmeisolering placeras på det ställe på komponenten som skall värmebehandlas

Anlöpning, härdning. Förekommer på komponenter med 12% martensitiskt Cr- stål.  T.ex. ledskenekransar och kompressorkomponenter.

Vakuumugn.

Uppvärmning för riktning och sträckning. I t.ex. Fläktmantlar i titan, turbinledskenor, ledskenekransar

Luftatmosfärugn eller vakuumugn. OBS! Titankomponenter alltid vakuumugn.

 

Sidan uppdaterad: 2019-11-23 19:16

Webbansvarig