Arboga Robotmuseum

Robothistoriska Föreningen i Arboga

Start

Robot

Motor

Stridsledning och Luftbevakning

Simulatorer

Berättelser

 

 

 

Historik

 

Beskrivning: V1-bomb 2 007

V1-den flygande bomben

Visas i museet

 

 

Beskrivning: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsfClygjpAW2JZaGcZYzT6P14wO7Q8IZKsH7YeB42Xq8XkXuW9

V2 Raket

 

Museet visar

Museet visar tidigare hemlig information från det gångna halvseklet. Detta är samtidigt en väsentlig del av Arbogas industrihistoria

 

Museet är unikt i Sverige och förmodligen i världen. Här beskrivs vår robothistoria från den tyska V1-bomben fram till beväpningen på JAS. Detta innefattar ett 25-tal olika robottyper från alla tre vapenslagen.

 

Allmänt om robotar

Under slutet av andra världskriget blev vi bryskt påminda om den stridande omvärlden, då sex tyska V1, ”styrda bomber”, av misstag kraschade i södra Sverige. De kom från tyskarnas provplats på Peenemünde.

Dessa gav värdefull information för framtagning av egna styrda projektiler, först vid SAAB och från 1949 vid verkstäderna i Arboga. Dessa projektiler kallades i Sverige för ”robotar”.

 

Robottyper
Med länk till mer information

Robotar i Svenska Försvaret
Med länk till mer information

Visas i Museet

Attackrobot

Flygplansburen robot avsedd för bekämpning av mål på marken eller till sjöss.

RB04C
RB04D
RB04E
RB05A
RB05B/C
RB15F
RB75 Maverick

RB04E
RB05A
RB15F
RB75 Maverick

Sjömålsrobot

Avfyras från fartyg mot sjömål. Förekommer mest som medelräckviddsrobotar och långräckviddsrobotar.

RB08A
RB12 Penguin
RB15M

RB08A
RB12 Penguin

Kustrobot

Skjuts från land mot mål på havet.

RB08A
RB52
RBS17 Hellfire
RB15KA

RB08A
RB52
RBS17 Hellfire

Luftvärnsrobot

Avfyras från marken eller fartyg mot mål i luften

RB07 Seacat
RB23 Bamse
RB67 Hawk
RB69 Redeye
RBS70
RBS77
RBS90
RB365/65
RB68 Bloodhound

RB07 Seacat
RB67 Hawk
RB69 Redeye
RBS70
RB68 Bloodhound

Jaktrobot

Flygplansburen robot avsedd att bekämpa fientliga flygplan.

RB24 Sidewinder
RB24J Sidewinder
RB27/28
RB71 Skyflash
RB73
RB74 Sidewinder
RB98 IRIS-T
RB99 Amraam

RB24 Sidewinder
RB24J Sidewinder
RB27/28
RB71 Skyflash
RB99 Amraam

Pansarvärnsrobot

Skjuts från land eller helikopter mot pansrade mål.

RB51
RB53 Bantam
RBS55
RBS56 Bill

RB51
RB53 Bantam
RBS55
RBS56 Bill

Målrobot

Används vid övningsskjutning mot luftmål och skall i sitt uppträdande efterlikna ett fientligt flygplan eller en fientlig robot.

RB01 Jindvik
RB02
RB03 Humlan
RB06

RB03 Humlan
RB06

Bombkapsel

Friflygande bombkapsel med verkansystem i form av substridsdelar för bekämpning av ytmål.

Bombkapsel M90

Bombkapsel M90

Försöksrobotar

Marinen

RB51
RB310
RB311
RB313
RB315/316

RB51
RB310
RB315

Flygvapnet

RB301
RB302
RB303
RB304A
RB304B
RB321
RB322

RB301
RB302
RB304A
RB304B
RB321
RB322

Saab

RB330
RB340/341
RB72
RB8
RB11 Delfin
RB 04Turbo

 

Robothistorik

I mitten av 1940-talet påbörjades i Sverige studier av olika typer av robotar.

Huvudsakligen skedde detta vid Kungl Flygförvaltningen (KFF), som sedermera tillsammans med de andra vapengrensförvaltningarna uppgick i nuvarande Försvarets Materielverk (FMV).

Den drivande kraften och i stor utsträckning idégivare till de flesta svenska robottyperna var tekniske direktören överingenjör Tore Edlén. Det var också Tore Edlén som myntade ordet ”Robot” för de svenska luftgående och styrda projektilerna.

Ordet ”Robot” kommer av det tjeckiska ordet ”Robota”, som betyder dagsverkare eller slavarbetare. Det betecknar alltså en slav, eller som i detta fall en projektil, som är programmerad och som utför det man ger order om. Ordet skapades av den tjeckiske dramatiken Karel Čapek i hans skådespel R.U.R. (”Rosumovi Univerzální Roboti”) uppfört för första gången 1923.

 

 

Sidan uppdaterad: 2021-08-03 15:57

Webbansvarig

 

 

 

 

 

Historik

 

Beskrivning: Robotmuseet mm 022

Marinens försöksrobotar

 

 

 

Beskrivning: http://www.robotmuseum.se/Mappar/Robothistorik/04_Flygvapen/ARM_Rb_304B-filer/image004.jpg

Flygvapnets försöksrobotar

 

 

 

Beskrivning: untitled

Saabs försöksrobotar