Arboga Robotmuseum

Arboga Missile Museum

Arboga Robotmuseum är ett unikt museum, inte bara nationellt utan också med internationella jämförelser. I museet visas merparten av Svenska Försvarets alla vapengrenars robotsystem från sent 1940-tal fram till en bit in på 2000-talet, inklusive en del försöksrobotar.

I museet visas dessutom samtliga försvarsgrenars Motorer som underhölls i Arboga, Stridsledningssystem, Motmedel, Simulatorer och mycket, mycket mer. Detta gör museet också till en industrihistoria över staden Arboga.

Arboga Robotmuseum drivs av en ideell förening, Robothistoriska Föreningen i Arboga och dess medlemmar, av vilka många har en bakgrund i Försvarsmakten, Försvarets Materielverk eller Försvarsindustrin.

Arboga Robotmuseum är en del av Sveriges militärhistoriska arv, SMHA, ett nätverk bestående av 27 statligt understödda museer.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå