Sammanställning av Robotar i Svenska Försvaret

Robottyper

Robotar

Visas i Museet

Attackrobot

Flygplansburen robot avsedd för bekämpning av mål på marken eller till sjöss.

RB04C
RB04D
RB04E
RB05A
RB05B/C
RB15F
RB75 Maverick
RB04E
RB05A
RB15F
RB75 Maverick

Sjömålsrobot

Avfyras från fartyg mot sjömål. Förekommer mest som medelräckviddsrobotar och långräckviddsrobotar.

RB08A
RB12 Penguin
RB15M
RB08A
RB12 Penguin

Kustrobot

Skjuts från land mot mål på havet.

RB08A
RB52
RBS17 Hellfire
RB15KA
RB08A
RB52
RBS17 Hellfire

Luftvärnsrobot

Avfyras från marken eller fartyg mot mål i luften

RB07 Seacat
RB23 Bamse
RB67 Hawk
RB69 Redeye
RBS70
RBS77
RBS90
RB68/RB365 Bloodhound
RB07 Seacat
RB67 Hawk
RB69 Redeye
RBS70
RB68 Bloodhound

Jaktrobot

Flygplansburen robot avsedd att bekämpa fientliga flygplan.

RB24 Sidewinder
RB24J Sidewinder
RB27/28
RB71 Skyflash
RB74 Sidewinder
RB98 IRIS-T
RB99 Amraam
RB24 Sidewinder
RB24J Sidewinder
RB27/28
RB71 Skyflash
RB99 Amraam

Pansarvärnsrobot

Skjuts från land eller helikopter mot pansrade mål.

RB51
RB53 Bantam
RBS55
RBS56 Bill
RB51
RB53 Bantam
RBS55
RBS56 Bill

Målrobot

Används vid övningsskjutning mot luftmål och skall i sitt uppträdande efterlikna ett fientligt flygplan eller en fientlig robot.

RB01 Jindvik
RB02
RB03 Humlan
RB06
RB03 Humlan
RB06

Bombkapsel

Friflygande bombkapsel med verkansystem i form av substridsdelar för bekämpning av ytmål.

Bombkapsel M90 Bombkapsel M90

Försöksrobotar

Marinen

RB51
RB310
RB311
RB313
RB315/316
RB51
RB310
RB315

Flygvapnet

RB301
RB302
RB303
RB304A
RB304B
RB321
RB322
RB73
RB301
RB302
RB304A
RB304B
RB321
RB322
RB73 som modell

Saab

RB330
RB340/341
RB72
RB8
RB11 Delfin
RB 04Turbo

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå