BOX 3 Remsfällare

 

Visas på Robotmuseet

BOX3 utvecklades i början av 1960-talet av Arenco och var operativ på Fpl A32/S32 Lansen från 1966.

I slutet av 1950-talet hade prov med remsfällning visat att det fordrades ganska stor kapacitet och att en kapsellösning därmed var lämpligast. En första konstruktion med cylindriska remsbuntar i rör som pressades bakåt av kolvar utvecklades av CVM och FC i samarbete. Denna kapsel benämndes Q299 och togs fram i två exemplar (en av dessa kapslar finns på Flygvapenmuseum).

Baserad på Q299 principlösning beslöts att ta fram en serieutrustning och en beställning lades på Arenco. Flera förbättringar infördes, bland annat:

  • Högre kapacitet
  • Rörlig mantel för att hindra remsläckage
  • Större remsbuntdiameter 45 mm

Försök gjordes att få fram en svensk leverantör av remsbuntarna men det hela slutade med att det brittiska företaget Chemring anlitades.

Kapseln var inledningsvis omgärdad av stor sekretess. Ett skyddande hölje togs fram för att inte förekomsten av kapseln skulle avslöjas. Tanken var att detta skulle tas av först på startbanan. Denna hantering luckrades dock upp.

BOX 3 användes mycket för försöksverksamhet, inte minst för att prova ut de egna radarstationerna.

Många BOX3-kapslar försågs även med en integrerad radarvarnare, Apparat 11 utvecklad av SATT, som placerades i nosen bakom en radom från Trelleborgsplast.

Ca 85 kapslar tillverkades.

BOX3 blev grunden för Kapsel KB och BOZ, kapslar som anpassades för överljud och som även fick fackelfällare längst bak.

Bakre delen
Bakre delen

 

Remsbunt
Remsbunt

Källa:Motmedel inom svenska flygvapnet 1945–2005” av Bengt Bergkvist.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå