Robot 04E

Robot 04E
Robot 04E

Visas på Robotmuseet

Flygförvaltningen ger Saab uppdrag att modifiera RB 04D till RB 04E.
I den tekniska specifikationen anges att roboten skall användas på flygplan A37 Viggen, och att roboten också skulle ges ökad funktionssäkerhet och störfasthet.
Kraven medförde att flera av apparaterna ersattes med moderna versioner men med samma funktioner som i RB 04D.

Funktion
Roboten drevs med en krutraketmotor. Efter fällning på hög höjd tändes krutraketmotorn. Radarhöjdhållaren tog ner roboten till c:a 10 meter över vattenytan, därefter startade målsökaren. Målsökaren var en aktiv monopulsradar som arbetade med hoppfrekvensteknik. Radarhöjdhållaren bestod av en sändardel och en mottagardel placerade i skilda delar av roboten.

Styrautomaten stabiliserade robotens attitydhållning i tipp-, gir- och rolled, och fick styrsignaler från höjdhållaren och målsökaren. Från styrautomaten utgick pneumatiska signaler till rodrens servomotorer. Rodren för sida och höjd var placerade i nosen på roboten och skevrodren satt i vingbakkanten.

RB 04E blev operativ 1975.

Robot 04E hängd på A32A. F15 museum

 

Styrapparater Data
Pneumatisk styrautomat Saab Längd 4 453 mm
Pneumatiska roderservon Saab Diameter 500 mm
Radarhöjdhållare Philips Spännvidd 1 944 mm
Aktiv radarmålsökare Philips Vikt 625 kg
Raketmotor KR 16D2
Dragkraft 195 kp under 65,6 s

 

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå