PH-40/F

Användes under åren 1962 – 1993

Allmänt

PH-40/F är en nickande höjdmätare som ingår i Strilsystemet. Höjdmätaren är ansluten till databehandlingsutrustning 203 eller 208 beroende på om höjdmätaren var placerad vid en PS-65 anläggning eller PS-08-anläggning. Höjdmätaren fjärrstyrs av en transmissionsutrustning.

PH-40 används även som personlig höjdmätare.

Kort beskrivning

PH-40/F är tillverkad av Plessey Radar, England och utgörs i stort av sändare, mottagare, antenn och fjärrmanöverutrustningar. Höjdsvep och sidriktning av antenn ombesörjs av hydrauliska anordningar.

Sändarutrustningen är för övrigt nära nog identisk med sändar-utrustningen för radarhöjdmätare PH-39/F.

Mottagarutrustningen var från början helt elektronrörsbestyckad men ersattes i slutet på 60-talet av en ny generation hel-transistoriserad störskyddsmottagare benämnd ASTER. Astermottagaren innehöll tre mottagarkanaler på MF-bandet, Lin, Log och ”Dicke-Fix”.

Två olika typer av installationer förekom. En där vridbord och antennsystem är monterat på en trebensmast med antennmanöver, sändar- och mottagarutrustningen installerad i en betongbunker och en där vridbord och antennsystem var monterat på ett 11 meter högt ståltorn med motsvarande utrustningar inne i detsamma.

 Antennsystemet var monterat på den rörliga delen av vridbordet och vägde 9,2 ton. Det bestod i stort av en dubbelkrökt 2,5 m bred och 10,6 m hög reflektor med horn och hydraulsystem för höjdsvep.

PH-40 anskaffades i sex exemplar och var placerade med fem i syd- och Mellansverige och en i norra Sverige.

Tekniska data

 • Sändartyp Magnetron
 • Frekvensband S-band (10 cm)
 • Pulseffekt 2,2 MW
 • Pulslängd 5 μs
 • PRF 200-300 Hz
 • Brusfaktor <9 dB
 • Nickfrekvens 20-60 svep/min
 • Räckvidd 400 km
 • Rotationshastighet 6 v/min
 • Lobbredd Hor 3°
 • Lobbredd Vert 0,75°

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå