RB01

Robot01
Robot01

Operativ period var 1957 – 1964

RB 01 Jindivik är ett målflygplan som har används vid skjutövning mot luftmål.

1957 inköptes 10 st RB 01 Jindivik från Australien. Jindivik flög 104 uppdrag fram till 1964 då den ersattes av RB 02. Tillverkare var Australian Government Aircraft Factory (GAF).

Jindivik startade på ett flygfält på en trolley som lossnade efter starten. Landningen skedde också på en landningsbana, på en skena monterad på undersidan.

Maxhastighet 900 km/h
Spännvidd 6,32 m
Längd 8,15 m
Max startvikt 1 600 kg
Max tid i luften >1,5 h
Max höjd 18 900 m

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå