RB11

På grundval av marinens framförda önskemål presenterade Saab ett nytt projekt med ökad räckvidd och förbättrade prestanda. Projektet offererades i november 1971 med beteckningen RB 11. Roboten döptes senare till RB 11 Delfin.

En principkonstruktion presenterades med radarmålsökare. Roboten testades med en turbojetmotor. Roboten provsköts från en markplacerad plattform vid RFK i Karlsborg. Ett skott sköts också från en terränglastbil med gott resultat.

På begäran av FMV studerades också ett alternativ med IR-målsökare som skulle anpassas för både marinen och flygvapnet. Senare ändrades projektet till en gemensam sjömålsrobot för marinen och flygvapnet. Projektet fick beteckningen SKA (Sjö- Kust- och Attackrobot).

Saab bedömde att osäkerheterna för SKA-projektet var större än för RB 11-projektet. Osäkerheterna gör att marinen börjar se sig om efter ett utländskt alternativ.

Saab kom i detta läge med en helt ny lösning som uppfyller försvarets prestanda och tidsmässiga krav. Projektet fick beteckningen RB 04 Turbo.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå