GT5, Motoren und Turbinen Union

GT5, Motoren und Turbinen Union
GT5, Motoren und Turbinen Union

Visas på Robotmuseet

Teknisk beskrivning

Gasturbinen är utvecklad och tillverkad av BMW Gasturbiner/M.A.N. Turbo/MTU München i Tyskland.
Den tredje helikopterprototypen av MMB (Messerschmitt- Bölkow- Blohm) Bo105 var utrustad med en standardversion av M.A.N. Turbo 6022 turboaxelmotor.
Andra användningsområden var drivning av startapparater, linbanegondoler och lastbilsprototyper.
GT5 driver en växelströmsgenerator för strömförsörjning ombord på Svenska Marinens Robotbåt samt levererar tryckluft för start av huvudturbinerna.

Antal verkstadsbesök vid CVA under åren 1969-1997 var ca 50 stycken.

Tekniska data

Motortyp Turboaxelmotor med 2-stegs centrifugalkompressor och en 3-stegs axialturbin.
Längd 1200 mm
Bredd 430 mm
Höjd 670 mm
Motoreffekt ca 115 hk vid 42000 v/min
Kompressor, tryckförhållande 6,4:1 vid 42000 v/min
Reduktionsväxel utväxling 11,7:1
Utgående axels varvtal 3600 v/min
Max utloppstemperatur 600 grader Celsius
Vikt 85 kg

Detaljbilder

Fläns för generator
Gasreglage
Luftblåsningsventil
Startbox
Tändenhet

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå