GT5, Motoren und Turbinen Union

Visas på Robotmuseet

Teknisk beskrivning

Gasturbinen är utvecklad och tillverkad av BMW Gasturbiner/M.A.N. Turbo/MTU München i Tyskland.
Den tredje helikopterprototypen av MMB (Messerschmitt- Bölkow- Blohm) Bo105 var utrustad med en standardversion av M.A.N. Turbo 6022 turboaxelmotor.
Andra användningsområden var drivning av startapparater, linbanegondoler och lastbilsprototyper.
GT5 driver en växelströmsgenerator för strömförsörjning ombord på Svenska Marinens Robotbåt samt levererar tryckluft för start av huvudturbinerna.

Antal verkstadsbesök vid CVA under åren 1969-1997 var ca 50 stycken.

Detaljbilder

Fläns för generator
Gasreglage
Luftblåsningsventil
Startbox
Tändenhet

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå