Ytbeläggningar

Jetmotorer arbetar i en av de hårdaste miljöer som finns, hög temperatur (ca 1500 grader Celsius turbininloppstemperatur), korrosiv-, erosiv- och oxiderande miljö.

Sedan lång tid tillbaka har motortillverkarna applicerat olika ytskydd (coatings) på olika ställen i motorn framförallt i turbinen där man varit tvungen att skydda basmaterialet mot de allt högre temperaturerna.

I fläkt och kompressordelen har slitage-, erosionsbeständiga och innötningsbara beläggningar utvecklats. De är applicerade på polymera material (PMC), aluminium- och titanlegeringar, högtemperaturstål för skovlar, skovelinfästningar, kompressortätningar och kompressorskivor.

I brännkammar- och turbindelen har termobarriärskikt mot höga temperaturer (TBC) så väl som oxidations- och korrosionsskydd utvecklats.

I turbindelen har också innötningsbara tätsystem införts för att få en gastät motor. Allt för att öka verkningsgraden på motorn och för längre gångtider mellan översynerna.

Utvecklingen av avancerade motorer med högre tryckförhållande och temperaturer med samtidigt krav på längre gångtider kräver ännu mera avancerade skyddsbeläggningssystem och motortillverkarna måste hela tiden driva denna utveckling.

Termisk sprutning

Termisk sprutning och galvanisk ytbehandling är de mest använda processerna vid underhåll. Termisk sprutning ökar i användning över galvanisk ytbehandling på grund av att den är mer flexibel, mer miljövänlig och mer kostnadseffektiv.

Galvanisk ytbehandling

Galvanisk ytbeläggning är den äldsta av påläggningsmetoderna inom flygmotorunderhållet och används fortfarande i stor omfattning speciellt på äldre flygmotorer, men även här ökar termisk sprutning i omfattning. Galvanisk ytbehandling är ur anläggnings- och underhållssynpunkt mindre ekonomiskt fördelaktig än termisk sprutning.

Diffusionsbeläggning (coating)

Detta är den gemensamma benämningen på en rad beläggnings/diffusionsprocesser som används för att belägga turbinskovlar, turbinledskenor i nickel- och koboltmaterial för att höja beständigheten mot hetgasoxidation, korrosion, erosion och termisk utmattning.

Målning

Ytskydd mot korrosion

Ett stort antal epoxy- och aluminium silikon baserade färger finns Rör skydd på kompressor- och växellådsdetaljer företrädesvis tillverkade i aluminium och magnesium, men även vissa korrosionskänslig ståldetaljer målas.

Ytmodifiering/Torrsmörjning

Här finns ett stort antal lacker och pastor som har till uppgift att förhindra kärvning, skärning, kallsvetsning mellan två ytor.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå