PS-870 & PS-871

PS-870 användes mellan åren 1988 – 2016

PS-871 används från 2014  –   –>

Allmänt

Ett resultat av Flygvapnets utredning SUS 70, var målsättningen för en ny generation låghöjdsradar som skulle ersätta PS-15.

På den nya stationen ställdes helt andra skadetålighetskrav än på PS-15 och man frångick den utsatta höga masten. Den nya stationen fick benämningen PS-870 och var resultatet av en samordning mellan Marinen och Flygvapnets behov. PS-870 blev därigenom en gemensam station för yt- och låghöjdsspaning.

Stationen levererades av ITT Gilfillan, USA i slutet på 80-talet. Det är ett högteknologiskt låghöjdsradarsystem som är mycket svårt att störa ut och bekämpa.

Radarsystem 870 projekterades av FMV och FortF i nära samarbete med Flygvapnet och Marinen.

Kort beskrivning

Huvuddelen av telematerielen är installerad i en transportabel telehydda som bl a ger materielen rätt miljö. PS-870 är en tvådimensionell C-bands pulskompressionsradar. Förutom sändare och mottagare ingår även en PPI-utrustning med operatörsplatser för såväl Flygvapnet som Marinen.

Radarn är uppbyggd kring ett antal microprocessorer som styr manövrar och funktioner. All manövrering och övervakning av radarutrustningen sker genom menyval från ”touch”-paneler vid varje operatörsplats.

Inbyggda kontrollfunktioner övervakar alla viktiga data. Radarantennen – som är av reflektortyp med två huvudlober – har mycket små sidolober vilket ger förutsättning för bra radardata.

Radarmasten som är ostagad byggs upp till önskad höjd med element som monteras ihop på marken och sedan hissas upp.

I fredstid är PS-870 obemannad och finns i tre olika utföranden med varierande fysiskt skydd.

Tekniska data

PS-870  

Samutnyttjas av Flygvapnet och Marinens sjöbevakning

Tillverkare ITT Gilfillan, USA
Antal anläggningar 28
Sändarfrekvens 5,5 GHz
Pulseffekt 44 kW
Räckvidd 100 km

 

PS-871 

Samutnyttjas av Flygvapnet och Marinens sjöbevakning

Tillverkare ITT Gilfillan, USA
Antal anläggningar 20
Sändarfrekvens 5,5 GHz
Pulseffekt 44 kW
Räckvidd 120 km

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå