RB301

Visas på Robotmuseet

Ritningsarbetet började i juni 1946. Arbetsnamnet var ”Robotflygplan 1”. Projektnumret blev ”301”. CFV fastslog i oktober 1946 målsättningen att RB 301 skulle med egen motor kunna starta från fpl 21R. Fpl 21.116 utrustades speciellt för att bära RB 301.

RB 301 användes huvudsakligen till att prova nya vingplansformer, nya motortyper och nya konfigurationer. Roboten tillverkades vid CVM i Malmslätt och provades i Karlsborg (RFK). Två stycken försöksversioner framtogs, en försedd med krutraketmotor (3010) och en med vätskeraketmotor (3011C). Bränslet förvarades i vingbalken och i en separat tank.

RB 301 på startrampen 1946

Data

Längd 1 750 mm
Spännvidd 2 850 mm
Vikt 400 kg
Drivkraft vs-motor 70% vätesuperoxid + 30% fotogen
Startraketmotor (KR8)
   Dragkraft 7 400 kp under 1,25 s
   Flyghastighet 800 km/h

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå