PS-15

Användes under åren 1966 – 1990

Allmänt

Radaranläggning PS-15 var en obemannad C-bandsradar som ingick i Stril 60-systemet och användes för lågspaning av flygplan och marina ytfarkoster. Stationen var försvarets första lågspaningsradar och hade en pulseffekt på ca 1 MW.

Hela radarutrustningen var installerad på toppen av en 100 meter hög mast vilket medför att radarhorisonten blir ca 45 km. Upptäcktsavståndet för ett mål var under störningsfria förhållanden ca 180 km vid en antagen upptäcktssannolikhet av 90 %. Höjdtäckningen var omkring 3000 m och målets höjd angavs till ett av fyra höjdskikt. Antennen var placerad ovanför apparathuset på en överbyggd plattform som roterar med en hastighet av 7 v/min.

Radarinformationen överfördes till radargruppcentral (rgc) bredbandigt över länkförbindelse i form av video, höjdinformation, bäringsinformation och synkpuls. Från mitten av 1980-talet infördes successivt smalbandig överföring (SBÖ) över telefonförbindelse eller talkanal på länk som datameddelande sedan radarinformationen behandlats i datatransmissionsutrustning DT-109. I vissa tillämpningar överfördes radarinformationen på kabel.

Radarstationen arbetar med två helt lika sändare. Frekvensskillnaden mellan de båda sändarna måste vara minst 140 MHz. Tidsmellanrummet mellan starten av de båda sändarna var 2,7 µs. Som HF-oscillator används avstämbara koaxialmagnetroner. Tre mottagartyper används i radarsystemet, nämligen MTI-mottagare, logaritmiska mottagare och Dicke-fix mottagare.

Stationens elektronikutrustning och antenn var tillverkad i Italien av Selenia och hade ursprungsbeteckningen ARGUS 2000.
Masten, vrid­system, apparathus och antennhus var konstruerad och tillverkad av Oskarshamns Varv. På marken fanns ett reservelverk och en servicebarack som även innehöll en liten marin ledningscentral.

Totalt anskaffades 17 radarutrustningar av vilka 15 upprättades under åren 1966-1971.

Masten var ca 100 m hög och hade ca 4 m sida. Apparathuset hade en diameter av ca 9 m och en höjd av ca 5 m, varav ca 1,2 m bildar ett mellanplan för antennhusets vridanordning. Antennhuset hade en diameter av ca 11 m och en höjd av ca 5,5 m.

För person- och materieltransporter fanns en bensindriven pinnstångshiss.

  • Pulslängd                             2 µs
  • Pulsfrekvens staggad        500 Hz (medelvärde)
  • Antennrotation                     7 v/min

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå