RB303

RB 303 var avsedd att fällas från Fpl 32 Lansen mot fartygsmål. Fällningen skulle ske på hög höjd, därefter nedtagning till 10 meter ovanför vattenytan. Vid 100 meter från mål, dykning till 3 meter under vattenytan, varefter roboten skulle fortsätta som vattentorped mot målet. Vingarna skulle brytas bort vid nedslag i vattenytan.

RB 303 ritning 1953

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå