RB303

RB 303 var avsedd att fällas från Fpl 32 Lansen mot fartygsmål. Fällningen skulle ske på hög höjd, därefter nedtagning till 10 meter ovanför vattenytan. Vid 100 meter från mål, dykning till 3 meter under vattenytan, varefter roboten skulle fortsätta som vattentorped mot målet. Vingarna skulle brytas bort vid nedslag i vattenytan.

    Data

Längd 4 500 mm
Diameter 480 mm
Spännvidd 2450 mm
Vikt 1 000 kg
Drivmotor KR-motor Dragkraft 230 kp
Dragkraft 7 300 kp 2,2 s
Hastighet 250 m/s
Flygsträcka 7 000 m i luft och 100 m i undervattensbana

För kontroll av nedslag och undervattensbana genomfördes en omfattande utprovning i vattentank med attrapper i skala 1:17. Med en kanon sköts attrapperna ned i tanken. C:a 300 försök genomfördes. Några större attrapper sköts även från en startbana vid RFK i Karlsborg.

Styrning

Något styrsystem utvecklades ej för 303-attrapperna. Problem med målsökare och Zonrör förutsågs.

RB 303 tillverkades aldrig i full skala. Konstruktionsarbetet nedlades 1950.

RB 303 ritning 1953

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå