RB322

Visas på Robotmuseet

RB 322 ingick som försöksrobot i utveckling av en luftvärnsrobot med överljudsfart. Roboten överensstämmer i stora drag med jaktrobot 321. RB 321 var tänkt som beväpning på fpl 35 Draken. Men för detta flygplan anskaffades i stället amerikanska Falkonrobotar RB 27 och RB 28.

I princip kompletterades RB 321 med rammotorer och en startraket för att åstadkomma den överljudsfart som krävdes för att få rätta verkningsgraden på rammotorerna (cirka M 1,7).

Projektet fullföljdes ej som luftvärnsrobot, men utnyttjades av Svenska Flygmotors för utveckling av rammotorer.

Styrning

Roboten gavs en förutbestämd bana med en styrautomat med tre mätdon innehållande var sitt gyro samt ett programverk.

Registrering

Motorvärden och vibrationer upptogs på en 16-kanal bandspelare. Styrfunktioner, accelerationer och temperaturvärden överfördes via en fjärrmätanläggning.

Konstruktionen påbörjades 1951 och utprovningen avslutades 1961.

Chefskonstruktör Öing Tore Edlén.

Robot 322 vid CVA 11/9 1960

 

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå