RB72

RB 72 utvecklades av Saab i mitten av 1970-talet.

I augusti 1974 beställde FMV arbete med förstudie på en jaktrobot av IR-typ. Beställning på typarbete fick Saab i juni 1975.

RB 72 var avsedd att bäras av fpl JA37 Viggen för att användas mot luftmål på såväl låg som hög höjd. Målsökaren var av passiv IR-typ. Störfasthet mot IR-facklor hade åstadkommits med en speciell teknik. Zonröret var ett tvåkanaligt radarzonrör av FMCW-typ. Roboten framdrevs med en krutraketmotor. Projektet lades ner i slutet av 1977.

RB 72 var en för sin tid mycket modern robot med hög prestanda.FMV valde ändå att köpa den amerikanska roboten Sidewinder 9L till fpl JA37 Viggen. Beteckningen blev i Sverige RB 74.

När RB 74 kom till Sverige så visade det sig att den inte alls hade prestanda i samma klass som RB 72 skulle haft.

 

Data

Längd 2 600 mm
Diameter 175 mm
Spännvidd 620 mm
Vikt 110 kg
Motor Krutraket

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå